داده‌کاوان اندیشه برتر

به‌روزرسانی مرکز آموزش و پشتیبانی داده‌کاوان با راهنمای نرم افزار سمین

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
مرکز آموزش و پشتیبانی داده کاوان

با تلاش تیم فنی و پشتیبانی نرم افزار سمین و همچنین کارگروه تولید و توسعه محتوای شرکت داده‌کاوان اندیشه برتر، نسخه جدید مرکز راهنما و آموزش داده کاوان راه‌اندازی شد. این مرکز آموزش، ضمن انتشار راهنمای بخش‌ها و ویژگی‌های نرم‌افزار مدیریت پروژه و مدیریت گردش کار سمین، موارد دیگر مربوط به معرفی سمین شامل پرسش‌های متداول (FAQ) و نسخه‌بندی آن را به اشتراک خواهد گذاشت.

در سال ۱۳۹۹، نسخه اولیه این مرکز آموزش به نشانی https://www.dadekavan.ir/help منتشر شده بود و نسخه جدید آن نیز در تیرماه ۱۴۰۰ با تکمیل راهنمای این نرم‌افزار در نشانی به روز شد. نسخه کنونی از مرکز آموزش و پشتیبانی داده‌کاوان شامل متن Help نرم افزار کنترل پروژه و مدیریت وظایف سمین با محوریت سرفصل‌های زیر است:

 • مدیریت فرآیند
 • مدیریت کارها
 • هوش تجاری و گزارش ها
 • مدیریت دانش
 • مدیریت زمان
 • مدیریت پروژه
 • قابلیت های تکمیلی
 • مدیریت کاربران
 • مدیریت ارتباط با مشتریان
 • مدیریت ارتباطات
 • یکپارچه سازی
 • مدیریت چابک
 • یادآوری و هشدارها
 • راهبری سامانه
 • سیستم مدیریت اسناد
 • مدیریت منابع
 • مدیریت مالی

در هریک از سرفصل‌های فوق، مرکز آموزش سمین تلاش می‌کند با تفکیک راهنما به زیربخش‌های مختلف امکان ارائه آموزش هر بخش از عملیات و قابلیت‌های نرم افزار را به مخاطب ارائه کند.