داده‌کاوان اندیشه برتر

بسته جانبی سمین

سیستم مدیریت مالی و بودجه

سیستم مدیریت مالی و بودجه سمین، تکمیل‌کننده هسته اصلی مدیریت پروژه آن است. این سیستم با پیاده‌سازی سازوکار هزینه و درآمد در پروژه ها، محاسبه حقوق و دستمزد، برآورد هزینه و دیگر امکانات خود به یک ابزار کارا در راستای تکمیل هسته اصلی سمین تبدیل شده است.

سیستم مدیریت مالی و بودجه سیستم مدیریت مالی و بودجه
بودجه و جریان نقدی پروژه
Project Cash flow

بودجه و جریان نقدی پروژه

کنترل بودجه پروژه در نرم افزار مدیریت پروژه آنلاین سمین به دو بخش درآمدها و هزینه‌ها تقسیم می‌شود که هزینه‌ها شامل حقوق و دستمزد و هزینه‌های موردی (مواد، قطعات، خریدها، اجاره، مشاوره و ...) است. جریان نقدی پروژه براساس هزینه ها و درآمدهای برنامه‌ای یا واقعی قابل گزارش‌گیری و مشاهده است.

 • مشاهده و مقایسه بودجه واقعی پروژه و بودجه برنامه‌ریزی‌شده پروژه
 • امکان تعریف هزینه‌ها یا درآمدهای تکرارشونده با کنترل دوره تکرار
 • محاسبه سود، حاشیه سود و سود خالص در نمای کلی بودجه
 • پیش‌بینی جریانات نقدی برای سبد پروژه ها
 • تنظیمات مالی پروژه شامل نرخ مالیات، واحد پول، هزینه مأموریت و غیره
سیستم حقوق و دستمزد
Payroll

سیستم حقوق و دستمزد

افزونه حقوق و دستمزد از بسته جامع مدیریت بودجه نرم افزار مدیریت پروژه سمین، یک راه‌حل نرم‌افزاری خودکار برای محاسبه دستمزد کارمندان برمبنای ساعات کارکرد آنها است. این محاسبه علاوه بر لحاظ‌شدن در بودجه پروژه یا سازمان، طراحی سازوکار حقوق و دستمزد در شرکت را تسهیل می‌کند.

 • محاسبه حقوق و دستمزد براساس ساعات کارکرد (ثبت‌شده) کاربران
 • تعریف نرخ حقوق و دستمزد با توجه به نقش، فعالیت و کاربر
 • تفکیک نرخ داخلی (حقوق کارمندان) و نرخ خارجی (صورتحساب مشتریان)
 • تنوع محاسبه حقوق و دستمزد برنامه‌ای براساس زمان برآوردی و نرخ نفرساعت
 • تعریف هزینه مأموریت و حق مأموریت با توجه به واحد پول و واحد فاصله
محاسبه بهای تمام شده پروژه
Cost Estimation

محاسبه بهای تمام شده پروژه

بهای تمام شده پروژه براساس برآورد هزینه‌های حقوق و دستمزد و هزینه‌های خرید و دیگر هزینه‌های مربوط به پروژه محاسبه شده و قابل چاپ یا گرفتن خروجی است. در برآورد هزینه پروژه از زمان برآوردی کارها برای محاسبه حقوق و دستمزد و از ثبت موردی هزینه ها برای تخمین سایر هزینه‌ها استفاده می‌شود.

 • محاسبه دستمزد هر کار از پروژه با زمان برآوردشده و نرخ موردنظر
 • تعیین واحد هزینه و مقدار تخفیف برای هر مورد از هزینه‌های برآوردی
 • تعریف انواع هزینه‌های موردی نظیر خرید مواد و تجهیزات، عقد قرارداد و غیره
 • انتقال بهای پروژه به بودجه پروژه در قالب درآمد برنامه‌ریزی‌شده
 • قابلیت پیش‌نمایش خروجی و ذخیره‌سازی در قالب pdf
صدور صورت حساب یا فیش حقوقی
Invoice

صدور صورت حساب یا فیش حقوقی

در نرم افزار مدیریت پروژه سمین، صورت حساب مشتریان براساس نرخ خارجی و فیش حقوقی کارمندان براساس نرخ داخلی حقوق و دستمزد محاسبه می‌شود. با استفاده از این افزونه کاربردی از بسته مدیریت مالی و بودجه، می‌توان صورتحساب یا فیش حقوقی را به‌طور خودکار صادر کرده و مبتنی‌بر آن رفتار نمود.

 • صدور فیش حقوقی به تفکیک کاربران یا کارمندان سازمان
 • صدور صورتحساب به تفکیک مشتریان یا مخاطبان سازمان
 • قابلیت تعریف بازه‌های زمانی برای ایجاد خودکار صورتحساب
 • تعریف قالب یا فرمت شماره توالی (شماره‌گذاری) صورتحساب
 • تنظمیات متنوع مانند بدهی مالیاتی، صورت وضعیت اعتباری، VAT و ...
اطلاعات بیشتر درباره سمین

اطلاعات بیشتر درباره سمین

اگر هنوز به اطلاعات بیشتری درباره سمین و سیستم مدیریت مالی و بودجه نیاز دارید، می‌توانید به مرکز آموزش و راهنمایی داده‌کاوان مراجعه کنید یا از مشاوره کارشناسان پشتیبانی سمین با شماره تلفن ۸۸۹۲۲۹۲۶ استفاده فرمایید.

مرکز راهنمایی و پشتیبانی داده‌کاوان
اطلاعات بیشتر درباره سمین
اطلاعات بیشتر درباره سمین