برنامه مدیریت پروژه

سه یادآوری ساده درباره برنامه زمانی و زمان بندی پروژه

برنامه زمانی واقعا باید یک برنامه باشد! تعیین دقیق و صحیح ابعاد کارهای پروژه به وسیله ساختار شکست و مایلستون‌ها…

۲۴ اسفند ۱۳۹۸