چگونگی مدیریت تیم هیبریدی

در زمان شروع ویروس کرونا، و با پیدایش تیم هیبریدی که در آن برخی از کارمندان در یک دفتر مستقر هستند و برخی دیگر کار خود را از راه دور انجام می‌دهند، چالش‌های بسیاری را برای مدیران ایجاد کرده است. شما باید شیوه‌هایی را به کار ببرید تا کارمندانی که در دفتر کار می‌کنند با …

ادامه مطلب