رویکرد چابک

چه زمانی نباید از روش مدیریت پروژه چابک استفاده کرد

متدلوژی چابک برای هر پروژه یا سازمانی کاربردی نیست. عدم وجود فرهنگ سازمانی، نداشتن نیروی ماهر و نیاز به مستندات…

۲ اسفند ۱۳۹۹

چابکی سازمان و ۱۰ باور غلط رایج در مورد آن

امروزه چابکی سازمان -توانایی سازمان‌ها در واکنش سریع به تغییرات- موضوع داغی شده است. در اینجا به ۱۰ باور غلط…

۱۷ بهمن ۱۳۹۹