شش سوالی که باید قبل از شروع یک پروژه بزرگ پرسیده شود

تصمیم‌گیری در مورد اینکه چه زمانی با منابع محدود سازمان خود در یک پروژه بزرگ سرمایه‌گذاری کنید موضوع مهمی است. منحنی S می‌تواند به شما کمک کند تا زمان مناسب و پیشرفت پروژه را مدل‌سازی کنید. در این یادداشت با ما همراه باشید تا به شش سوالی که باید قبل از شروع یک پروژه بزرگ پرسیده شود، بپردازیم.

ادامه مطلب