سیستم تیکتینگ

اتوماسیون یا خودکارسازی امور مشتریان به کمک نرم افزار سمین

به کمک ماژول CRM و میز خدمت از نرم افزار سمین، می توانید سیستم مدیریت امور مشتریان خود را با…

۱۷ مرداد ۱۴۰۰