متدولوژی چابک

چه زمانی نباید از روش مدیریت پروژه چابک استفاده کرد

متدلوژی چابک برای هر پروژه یا سازمانی کاربردی نیست. عدم وجود فرهنگ سازمانی، نداشتن نیروی ماهر و نیاز به مستندات…

۲ اسفند ۱۳۹۹

مقایسه سه متدولوژی چابک، شش سیگما و مسیر بحرانی با یکدیگر

متدولوژی های متعددی برای مدیریت پروژه‌ وجود دارد. در اینجا قصد داریم  به مقایسه سه متدولوژی چابک، شش سیگما و…

۸ بهمن ۱۳۹۹