مدیریت کارها

سه راهکار برای مشارکت افراد سازمان در ثبت و پیگیری زمان

اغلب کارمندان زمان را صرف انجام کارهای جاری خودشان می کنند، نه ثبت ساعت کاری و پیگیری زمان! اما نرم…

۲۶ اسفند ۱۳۹۸

مدیریت کارها یا وظایف چگونه بر تصمیم گیری مدیران و تیم ها اثر می‌گذارد؟

ایجاد محتوای سلسله‌مراتبی، جایگزینی تصورات با حقایق، تمرکز ارتباطات و ایجاد یک برنامه قابل تکرار از جمله عوامل مهم استقرار…

۲۵ اسفند ۱۳۹۸