مسیر بحرانی پروژه

مقایسه سه متدولوژی چابک، شش سیگما و مسیر بحرانی با یکدیگر

متدولوژی های متعددی برای مدیریت پروژه‌ وجود دارد. در اینجا قصد داریم  به مقایسه سه متدولوژی چابک، شش سیگما و…

۸ بهمن ۱۳۹۹

ده گام برای تدوین سند طرح مدیریت پروژه

طرح مدیریت پروژه یا برنامه مدیریت پروژه یا یک سند رسمی و مصوب است که نحوه اجرا، نظارت و کنترل…

۲۴ مرداد ۱۳۹۹