پروژه استارتاپ

شش سوالی که باید قبل از شروع یک پروژه بزرگ پرسیده شود

تصمیم‌گیری در مورد اینکه چه زمانی با منابع محدود سازمان خود در یک پروژه بزرگ سرمایه‌گذاری کنید موضوع مهمی است.…

۲۳ اسفند ۱۳۹۹