کانبان

مقایسه متدولوژی اسکرام و کانبان – بخش دوم

در ادامه پست قبل در اینجا به مقایسه متدولوژی های اسکرام و کانبان به صورت شماتیک و با ذکر مثال…

۲۳ دی ۱۳۹۹

مقایسه متدولوژی اسکرام و کانبان – بخش اول

اسکرام و کانبان هر دو ابزارهای فرایندمحور هستند در این مطلب، بدون آنکه قضاوت کنیم کدام روش بهتر است به…

۲۱ دی ۱۳۹۹

اسکرام (Scrum) چیست؟ چه نقشی در مدیریت پروژه چابک دارد؟

در این یادداشت مفاهیم و اصطلاحات اساسی متدولوژی اسکرام نظیر بکلاگ محصول، اسپرینت، اسکرام مستر، مالک محصول و ... را…

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

مدیریت پروژه چابک با استفاده از نرم افزار مدیریت پروژه آنلاین سمین

نرم افزارهای مختلفی با هدف پیاده سازی مدیریت پروژه چابک توسعه یافته اند. سامانه تحت وب سمین یکی نرم افزارهای…

۱۱ فروردین ۱۳۹۹