گزارش پروژه

ده گام برای تدوین سند طرح مدیریت پروژه

طرح مدیریت پروژه یا برنامه مدیریت پروژه یا یک سند رسمی و مصوب است که نحوه اجرا، نظارت و کنترل…

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

نیم‌نگاهی به مدیر فنی پروژه و مهارت های او

مدیر فنی پروژه (technical project manager) کیست و دقیقاً چه مهارت‌هایی مدیران فنی پروژه را از مدیران غیر فنی پروژه…

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

ویژگی یک نمودار گانت خوب؛ از یک نرم افزار گانت چارت چه انتظاری داریم؟

نمایش وابستگی کارها، مسیر بحرانی، تفکیک رنگی، گزارش آنلاین و فیلترها از جمله ویژگی های یک گانت چارت خوب در…

۱۶ فروردین ۱۳۹۹

گزارش وضعیت پروژه فرصتی برای پایش عملکرد و پیشرفت پروژه

ارائه به‌موقع گزارش به‌ویژه در محیط‌های چابک، جهت اتخاذ تصمیمات راهبردی و کاهش ریسک پروژه بسیار حائز اهمیت است. شاخص‌های…

۲۷ اسفند ۱۳۹۸