SLA

اتوماسیون یا خودکارسازی امور مشتریان به کمک نرم افزار سمین

به کمک ماژول CRM و میز خدمت از نرم افزار سمین، می توانید سیستم مدیریت امور مشتریان خود را با…

۱۷ مرداد ۱۴۰۰

مدیریت ارتباط با مشتریان در دل سمین

این مقاله سعی می‌کند که شما را به صورت مختصر با اصول اولیه CRM، و سپس با نحوه مدیریت ارتباط…

۳۰ دی ۱۳۹۹