مرتب کردن کارها با مایلستون

گانت چارت امکان مرتب کردن کارها را می دهد و کار را براحتی به مایلستون دلخواه ارتباط دهید. هر یک از کارهایی را که می‌خواهید به مایلستون موردنظر ارتباط دهید، انتخاب کنید و با استفاده از قابلیت Darg & Drop بر روی لیست کارها در صفحه ی نمودار گانت، کار موردنظر را به مایلستون مرتبط کنید.

"مرتب

برای جلوگیری از امکان تغییر تاریخ‌های سررسید کارهای مرتبط با مایلستون‌ها پس از اجرای تنظیمات مربوطه، باید گزینه‌ی “اجازه دادن برای تنظیم تاریخ سررسید کار بعد از تاریخ سررسید مایلستون” را از مسیز زیر غیرفعال کنید.

  • منوی مدیریت سامانه- دکمه‌ی تنظیمات- تب پیگیری کارها- غیرفعال کردن گزینه‌ی اجازه دادن برای تنظیم تاریخ سررسید کار بعد از تاریخ سررسید مایلستون

"تنظیمات

برخی نکات در ارتباط با کارهایی که با مایلستون‌ها در ارتباط هستند:

  • کار بر روی خط خودش جا به جا شده است (بدون کار پدر- بدون مایلستون)- مایلستون حذف شده است.
  • کار به یک پروژه ی جدید جا به جا داده شده است- مایلستون حذف شده است.
  • کار به صورت مستقیم بر روی یک مایلستون متفاوت جا به جا شده است- مایلستون حذف شده است.
  • کار به زیرمجموعه‌ی کارهای یک کار پدر جابه جا شده است- مایلستون کار پدر برای کار موردنظر در نظر گرفته می‌شود.
مطالب مرتبط