دسترسی به گانت چارت

گانت چارت در نرم افزار سمین به دو صورت کلی و برای هر پروژه، در دسترس است.

گانت چارت پروژه

گانت چارت در سطح پروژه برای شرایطی مناسب است که:

  • می خواهید بر روی گانت چارت یک پروژه به طور متمرکز کار کنید و نیازی به مشاهده‌ی گانت چارت کل پروژه‌ها ندارید.
  • می‌خواهید تغییرات و سفارشی‌سازی فقط بر روی پروژه موردنظرتان صورت پذیرد.

جهت دسترسی به نمودار گانت در سطح پروژه می‌بایست ماژول گانت چارت بر روی پروژه فعال شده‌باشد. پس از فعالسازی ماژول گانت‌چارت بر روی پروژه، تب گانت چارت در صفحه‌ی پروژه نمایش داده می‌شود. از مسیر زیر می توانید ماژول گانت چارت را فعال نمایید.

  • صفحه پروژه > تب تنظیمات > تب ماژول ها > فعال‌سازی ماژول گانت چارت
فعالسازی ماژول گانت چارت نرم افزار سمین

فعالسازی ماژول گانت چارت نرم افزار سمین

گانت چارت کلی (سبد پروژه‌ها)

گانت چارت در سطح کلی برای شرایطی مناسب است که:

  • می‌خواهید تمامی پروژه‌های یک درخت پروژه را در یک صفحه مشاهده نمایید.
  • می‌خواهید همزمان برخی تغییرات را بر روی چند پروژه اعمال نمایید و صرفه‌جویی در زمان جا‌ به‌جایی بین پروژه‌ها برای شما حائز اهمیت است.
  • می‌خواهید درصد پیشرفت سبد پروژه‌ها را نسبت به پیشرفت برنامه ریزی شده، در یک نما مشاهده نمایید.

از طریق مسیر زیر می‌توانید به گانت‌ چارت در سطح کلی دسترسی داشته باشید:

  • منوی بیشتر- دکمه‌ی گانت چارت
مسیر دستیابی به گانت چارت سبد پروژه در نرم افزار سمین

مسیر دستیابی به گانت چارت سبد پروژه در نرم افزار سمین

 پس از ورود به گانت چارت همه پروژه‌ها می‌توانید پیشرفت پروژه‌ها را مشاهده کنید. پس از آن نیز با کلیک در کنار هر پروژه می‌توانید شکست پروژه‌ها را در سطوح مختلف مشاهده نمایید.

برچسب‌ها:
مطالب مرتبط