کپی کردن الگوی پروژه

برای کپی کردن الگوی پروژه موردنظرتان به هر پروژه‌ای که در حال کار کردن بر روی آن هستید (پروژه موجود) مسیر زیر را دنبال کنید.

  • بیشتر > مدیریت سامان > الگوهای پروژه‌ها > الگوی موردنظر > گزینه‌های دیگر > کپی کردن پروژه

در این مسیر از لیست الگوهای پروژه‌هایی که مشاهده می‌نمایید، الگوی موردنظر را انتخاب و از طریق کلیک راست یا گزینه‌های دیگر (علامت چرخ دنده) از منوی باز شده، دکمه ی کپی کردن پروژه را انتخاب نمایید.

کپی کردن از الگوهای پروژه ی ایجاد شده در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

کپی کردن از الگوهای پروژه ی ایجاد شده در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

کپی کردن الگو به پروژه ی موجود در نرم افزار سمین

کپی کردن الگو به پروژه موجود در نرم افزار سمین

در صفحه‌ی باز شده با عنوان کپی کردن قالب (الگو) به پروژه‌ی موجود، فیلدهای زیر نمایش داده می‌شود:

پروژه: عنوان پروژه‌ای که می خواهید الگو بر روی آن کپی شود.

تاریخ شروع پروژه از: تاریخ شروع پروژه به روز انتخاب شده منتقل می‌شود و این تاریخ به عنوان زمان شروع پروژه محسوب می‌شود.

به‌روزرسانی همه‌ی تاریخ‌های پروژه طبق تاریخ شروع پروژه: در صورت فعال نمودن این بخش، تمامی تاریخ‌های پروژه‌ی الگو براساس تاریخ شروع انتخاب شده (تاریخ جدید)، بروزرسانی می‌شوند. (این تاریخ‌ها فقط شامل تاریخ زیرپروژه‌ها، کارها، مایلستون‌ها می‌باشد)

تغییر تاریخ شروع همه‌ی کارهای پروژه بر مبنای تاریخ شروع پروژه: تاریخ شروع همه‌ی کارهای پروژه براساس تاریخ شروع انتخاب شده (تاریخ جدید) بروزرسانی می‌شوند.

تغییر ایجاد کننده کارها: نام ایجاد کننده‌ی کارها (در پروژه‌ی الگو) به نام فرد انتخاب شده (پروژه‌ی جدید) تغییر می‌یابد (در صورت عدم نیاز به تغییر نیز گزینه‌ی بدون تغییر را می‌توانید انتخاب نمایید).

فعالیت‌ها به صورت وراثتی باشند: در صورت فعال نمودن این گزینه تمامی فعالیت‌های پروژه‌ی الگو به پروژه‌ی موردنظر انتقال می‌یابد.

تنظیمات صورتحساب به صورت وراثتی: در صورت فعال نمودن این گزینه تمامی تنظیمات صورت حسابی پروژه‌ی الگو به پروژه‌ی موردنظر انتقال می‌یابد.

تنظیمات بودجه به صورت وراثتی: در صورت فعال نمودن این گزینه تمامی تنظیمات بودجه‌ای پروژه‌ی الگو به پروژه‌ی موردنظر انتقال می‌یابد.

پس از انجام تنظیمات ذکر شده با کلیک کردن بر روی دکمه‌ی ذخیره‌ی پروژه، الگوی انتخابی به پروژه‌ی موجود(موردنظر) کپی می‌شود.

مطالب مرتبط