ایجاد مخاطب

ماژول مخاطبین یکی از ماژول‌های اصلی نرم افزار سمین جهت مدیریت مشتریان است. در واقع این ماژول پایگاه داده‌ی مخاطبین در نرم افزار است که اطلاعات مختلف مخاطبین را حفظ و مدیریت می‌نماید. از جمله ویژگی‌های اصلی این ماژول در نرم افزار سمین می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • ایجاد مخاطبین
  • ویرایش مخاطبین
  • خروجی گرفتن از لیست مخاطبین در قالب‌های V Card یا QR Code
  • فیلتر نمودن مخاطبین براساس شاخص‌های مختلف
  • افزودن مخاطبین به لیست مخاطبین پروژه یا حذف نمودن برخی مخاطبین از لیست مخاطبین پروژه
  • دسته‌بندی مخاطبین براساس دسته‌بندی‌های موردنظر سازمان/ پروژه

ایجاد مخاطب در نرم افزار سمین

برای ایجاد مخاطب در نرم افزار مسیرهای زیر در دسترس است:

  • منوی بیشتر- دکمه‌ی مخاطبین- دکمه‌ی مخاطب جدید
ایجاد مخاطب در نرم افزار سمین با استفاده از منوی بیشتر

ایجاد مخاطب در نرم افزار سمین با استفاده از منوی بیشتر

  • منوی بیشتر- دکمه‌ی مخاطبین- صفحه‌ی مخاطبین- دکمه‌ی مخاطب جدید
ایجاد مخاطب در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین با استفاده از صفحه ی مخاطبین

ایجاد مخاطب در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین با استفاده از صفحه ی مخاطبین

  • آیکون مخاطبین (نوار کناری)- دکمه‌ی مخاطب جدید
ایجاد مخاطب در نرم افزار سمین با استفاده از نوار ابزار کنار صفحه

ایجاد مخاطب در نرم افزار سمین با استفاده از نوار ابزار کنار صفحه

با کلیک بر روی دکمه‌ی مخاطب جدید صفحه‌ای نمایش داده می‌شود که دارای فیلدهای زیر است:

نوع مخاطب: از طریق این فیلد می‌توانید حقیقی یا حقوقی بودن مخاطب را تعیین نمایید. همچنین زمانی که می‌خواهید مخاطب بر مبنای فقط حساب کاربری ایجاد نمایید، می‌توانید از گزینه‌ی Account استفاده نمایید.

افزودن سایر ویژگی‌ها: در صورتی که نیاز به اضافه و تکمیل شدن برخی فیلدها بر روی فرم ایجاد مخاطب دارید می‌توانید از طریق این فیلد، فیلدهای موردنظر را به فرم اضافه و تکمیل نمایید.

مخاطبین مرتبط: از طریق این فیلد می‌توانید مخاطبین مرتبط با مخاطبی را که در حال ایجاد آن هستید، تعیین نمایید.

گروه‌های مخاطب: در صورتی که گروههای مخاطبین ایجاد نموده اید، می توانید از طریق این فیلد گروه‌های مخاطبین مرتبط با مخاطب جدید را انتخاب نمایید.

برچسب‌ها: از طریق این فیلد می توانید برچسب‌های مرتبط با مخاطب موردنظر را ذخیره نمایید.

آیا مخاطب عمومی است؟: با فعال نمودن این گزینه، مخاطب برای تمامی کاربران نرم افزار قابل مشاهده خواهد بود.

مخاطب محرمانه: با فعال نمودن این گزینه، مخاطب فقط برای کاربری که مخاطب را ایجاد نموده است قابل نمایش خواهد بود (حتی برای ادمین نرم افزار نیز قابل جستجو نخواهد بود).

افزودن به مخاطبین مهم: با فعال نمودن این گزینه، مخاطب موردنظر به لیست مخاطبین پرکاربرد و مهم برای کاربر ایجاد کننده تبدیل خواهد شد.

یادداشت: در این فیلد می‌توانید در ارتباط با مخاطب جدید یادداشت ثبت نمایید.

پیوست‌ها: از طریق این این بخش می‌توانید فایل‌هایی را که می خواهید، به مخاطب جدید پیوست نمایید.

پرداخت کننده VAT در کشورهای: در این بخش می‌توانید کشورهایی را که مالیات به آنها در مورد این مخاطب پرداخت می‌شود، در این قسمت انتخاب کرد و تاریخ اعتبار آن‌ها را نیز مشخص کرد.

پس از تکیمل فیلدهای موردنظر، با کلیک بر روی دکمه‌ی ذخیره، مخاطب جدید به لیست مخاطبین افزوده خواهد شد.

تنظیمات ایجاد مخاطب در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات ایجاد مخاطب در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

مطالب مرتبط