ویرایش پروژه میز امداد

پروژه‌هایی را که به میز امداد یا Help Desk متصل می‌کنید از هر یک از مسیرهای زیر قابل ویرایش هستند:

مسیر ۱: منوی مدیریت سامانه- دکمه‌ی میز امداد- دکمه‌ی ویرایش (انتخاب پروژه‌ی موردنظر از لیست قابل مشاهده در صفحه‌ی میز امداد)

مسیر دستیابی به قابلیت ویرایش پروژه‌ی میز امداد در نرم افزار سمین

مسیر دستیابی به قابلیت ویرایش پروژه‌ی میز امداد در نرم افزار سمین

مسیر ۲: انتخاب پروژه موردنظر (از صفحه‌ی پروژه‌ها یا منوی بالایی)- منوی تنظیمات- منوی میز امداد

مسیر دستیابی به امکان ویرایش پروژه‌ی میز امداد در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

مسیر دستیابی به امکان ویرایش پروژه‌ی میز امداد در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

از طریق هر یک از این مسیرها به صفحه‌ای انتقال داده می‌شوید که شامل تمامی فیلدهایی است که هنگام افزودن پروژه به میز‌امداد تنظیم کرده‌اید. برخی نکات پیرامون برخی از این فیلدها به شرح زیر است (توضیحات کامل در بخش تنظیمات پروژه میز امداد):

فرآیند: این فیلد تعیین کننده‌ی فرایندی است که می‌خواهید درخواست‌های جدید در این فرآیند ایجاد شوند.

واگذار شده به: این فیلد تعیین کننده‌ی کاربری است که درخواست جدید ثبت شده در این پروژه به کاربر موردنظر واگذار خواهد‌ شد.

همکاران: از طریق این فیلد می‌توانید تعیین نمایید که هنگامی که در این پروژه درخواست جدید ثبت می‌شود، چه کاربرانی به عنوان همکار برای این درخواست‌ها تنظیم شوند.

بروزرسانی خودکار درخواست‌ها: با فعال نمودن این گزینه و تنظیم گردش کار می‌توانید درخواست‌هایی را که اقدامات لازم مربوط به آن درخواست‌ها صورت گرفته‌است اما وضعیت آنها باز است یا بدون بروزرسانی وضعیت باقیمانده‌اند، به صورت خودکار به وضعیت بسته شده انتقال دهید.

زمان قراردادی ماهانه میز امداد: این گزینه بهتر است برای مواقعی مورد استفاده قرار گیرد که پروژه متصل شده به میز امداد برای مشتری خاصی تنظیم شده است. در واقع زمانی که مشتری موردنظر پیش پرداخت مربوط به تعداد ساعتی را که جهت پشتیبانی به صورت ماهانه طبق قرارداد تعیین شده، انجام داده است.

مجموع زمان میز امداد: در حالتی که قرارداد با مشتری موردنظر به صورتی باشد که زمان‌های باقیمانده از ساعات پشتیبانی مصوب در هرماه به ماه یا ماههای بعدی قابل انتقال باشد، باید این گزینه فعال شود. به عنوان مثال اگر مشتری ۱۰ ساعت قرارداد داشته باشد و فروردین ماه از ۷ ساعت آن استفاده کرده‌ باشد ۳ ساعت باقیمانده به اردیبهشت ماه انتقال می‌یابد.

زمان باقیمانده‌ی میز امداد: این فیلد تعیین کننده‌ی مدت زمان باقیمانده از ساعات پشتیبانی مصوب است.

مجموع تاریخ شروع: در این فیلد تاریخ شروع دوره‌ی پشتیبانی پیش پرداخت تعیین می‌شود.

مجموع دوره: این فیلد تعیین کننده‌ی مدت زمانی است که پس از گذشت آن مدت زمان (با توجه به مجموع تاریخ شروع)، ساعات پشتیبانی باقیمانده به ساعات پشتیبانی مصوب در هر دوره بازتنظیم (reset) خواهد شد.

مطالب مرتبط