تنظیمات عمومی میز امداد

برخی از تنظیمات در میز امداد به صورت عمومی و قابل استفاده برای تمامی پروژه‌ها و صندوق ایمیل‌هایی است که در بخش میز‌ امداد ایجاد و تنظیم می‌شوند. این تنظیمات از مسیر زیر قابل دسترس است:

  • منوی مدیریت سامانه- دکمه‌ی میز امداد- دکمه‌ی تنظیمات عمومی میز امداد
تنظیمات عمومی میز امداد در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات عمومی میز امداد در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

با کلیک بر روی این دکمه، صفحه‌ای نمایش داده می‌شود که دارای فیلدهای زیر است:

ارسال کننده: در این بخش می‌توانید انتخاب نمایید که کدام ایمیل به عنوان فیلد From برای ایمیل ارسالی به درخواست دهنده تنظیم شود.

کاربر متصل فعلی: منظور از کاربر در این بخش، کاربری است که در حال بروزرسانی درخواست است.

پیش فرض براساس اطلاع رسانی ایمیل: منظور ایمیلی است که جهت ارسال هشدارهای استاندارد از سیستم به کاربر، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آدرس میل باکس: منظور ایمیلی است که ایمیل اصلی که حاوی درخواست است، به آن ارسال شده است.

اجازه‌ی فرستنده سفارشی: در صورت فعال بودن این گزینه می‌توانید یک ایمیل سفارشی را بر روی یک پروژه‌ی میز امداد به عنوان ارسال کننده، تنظیم نمایید.

فعال بودن بروزرسانی ویژگی‌های کارها: در صورت فعال بودن این گزینه، می‌توانید ویژگی‌های کار ایجاد شده بر مبنای درخواست مشتری را در صورت لزوم تغییر دهید (به عنوان مثال درصورت لزوم تغییر اولویت تعیین شده برای درخواست ایمیل توسط مشتری بر روی کار ایجاد شده از درخواست موردنظر).

نادیده گرفتن CC ایمیل‌های دریافت شده: در صورت فعال بودن این گزینه، ایمیل‌های موجود در CC پردازش نخواهند شد و در فیلد ایمیل به (Email to) مورد استفاده قرار نخواهند گرفت.

تغییر وضعیت پس از پاسخ مشتری به: از طریق این فیلد می‌توانید وضعیتی را تعیین نمایید که برای درخواست‌هایی که مشتری بر روی آنها پاسخ می‌دهد، مورد استفاده قرار گیرد. زمانی که مشتری درخواست را از طریق ایمیل به‌روزرسانی می‌نماید وضعیت درخواست به وضعیت انتخاب شده تغییر می‌باید.

به تعلیق درآوردن SLA زمانی که وضعیت: از طریق این فیلد می‌توانید وضعیت‌هایی را تعیین نمایید که می‌خواهید SLA به حالت تعلیق درآید زیرا در این وضعیت‌ها مهلت SLA مشخص نمی‌شود و درخواست منتظر ورودی از طرف مشتری است و کاربر پشتیبانی بدون آن‌ها نمی‌تواند به مشتری پاسخی ارائه دهد.

محاسبه ی SLA زمانی که وضعیت: از طریق این فیلد می‌توانید وضعیت‌هایی را تعیین نمایید که با تغییر وضعیت درخواست به این وضعیت‌ها، SLA از حالت تعلیق به حالت محاسبه‌ی مجدد فعال شود.

مطالب مرتبط