فعالسازی ماژول پیگیری کارها

از طریق این ماژول می‌توانید کارهایی را که در هر پروژه ایجاد می‌نمایید، مدیریت کنید. این ماژول از مسیر زیر در دسترس است:

  • صفحه پروژه- منوی تنظیمات- منوی ماژول- فعال نمودن ماژول پیگیری کارها
فعالسازیی ماژول پیگیری کارها در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

فعالسازی ماژول پیگیری کارها در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

چنانچه بخواهید این ماژول را برای تمامی پروژه‌ها به صورت پیشفرض فعال نمایید، مسیر زیر در دسترس است:

  • منوی بیشتر- منوی مدیریت سامانه- دکمه‌ی تنظیمات- منوی پروژه‌ها- ماژول‌های پیش فرض برای پروژه‌ها
تنظیمات فعالسازی ماژول پیگیری کارها به صورت پیشفرض بر روی تمامی پروژه های فعال در نرم افزار سمین

تنظیمات فعالسازی ماژول پیگیری کارها به صورت پیشفرض بر روی تمامی پروژه های فعال در نرم افزار سمین

مطالب مرتبط