تنظیمات مایلستون

از طریق تب مایلستون ها می‌توانید مایلستون‌ها را که به عنوان نقاط مهم برنامه‌ریزی پروژه محسوب می‌شوند، ایجاد، ویرایش یا حذف نمایید.

ایجاد مایلستون

در صفحه‌ی مایلستون در گوشه‌ی سمت چپ ،دکمه‌ی سبز رنگ مایلستون وجود دارد که با فشردن آن به صفحه‌ای با فیلدهای زیر انتقال داده می‌شوید. این صفحه از مسیر زیر در دسترس است:

  • صفحه‌ی پروژه‌ی موردنظر- تب تنظیمات- تب مایلستون‌ها

"تب

پروژه: عنوان پروژه‌ای که کاربر می‌خواهد برای آن مایلستون تعریف کند از این قسمت باید انتخاب شود. لازم به ذکر است که فهرست پروژه‌هایی که کاربر دسترسی تعریف مایلستون را برای آن‌ها دارد در این فیلد نمایش داده می‌شود و می‌بایست پروژه‌ای که برای آن مایلستون تعریف می‌شود در این قسمت موجود باشد.

نام: عنوانی که برای مایلستون می‌خواهید ثبت نمایید.

توضیحات: این فیلدی اختیاری است که می‌تواند شامل توضیح مختصری باشد. این توضیحات در صفحه مایلستون‌ها نیز نمایش داده می‌شود.

وضعیت: این فیلد بیانگر وضعیت مایلستون در پروژه می‌باشد که به صورت پیشفرض دارای وضعیت جاری است. انواع مقادیر این فیلد به شرح زیر است:

جاری: بیانگر این است که مایلستون هنوز تکمیل نشده‌است.

قفل شده: این وضعیت بیانگر این است که پروژه در حالت ثابت متوقف شده‌است.

مختومه: این وضعیت بیانگر اتمام می‌باشد.

دسته‌بندی: این فیلد بیانگر دسته‌ای که مایلستون در آن قرار می‌گیرد، می‌باشد (تعریف دسته‌بندی توسط راهبر و از قسمت دسته‌بندی‌ها و مقادیر صورت می‌گیرد).

تاریخ: این فیلد علاوه بر نمایش تاریخ سررسید مایلستون بر ترتیب قرار گرفتن مایلستون‌ها، در لیست مایلستون‌ها تاثیرگذار است (به عنوان مثال مایلستون‌هایی که فیلد تاریخ آنها تکمیل شده‌است در بالای لیست مایلستون‌ها قرار می‌گیرند)

اشتراک مایلستون: این فیلد بیانگر نوع اشتراک مایلستون با سایر پروژه‌ها می‌باشد. که دارای مقادیر زیر است:

اشتراک گذاری نشده: این حالتِ پیشفرض فیلد اشتراک می‌باشد و بیانگر این است که این مایلستون با پروژه‌های دیگر به اشتراک گذاشته نمی‌شود و فقط در پروژه‌ای که ایجاد شده در دسترس خواهد بود.

با زیر پروژه‌ها: بیانگر این است که برای همه زیر پروژه‌های پروژه فعلی در هر سطحی بکار می‌رود.

با سلسله مراتب پروژه: برای همه زیرپروژه‌های پروژه فعلی و پروژه‌های پدرِ پروژه فعلی در دسترس خواهد بود (برای سایر زیر پروژه‌های پروژه پدر نمی‌تواند مورد استفاده قرار گیرد). برای انتخاب این گزینه کاربر باید دسترسی مدیریت مایلستون‌ها را برای پروژه پدر داشته باشد.

با درخت پروژه: برای همه زیرپروژه‌های پروژه فعلی و همه‌ی زیرپروژه‌های پروژه‌های پدرِ پروژه فعلی در دسترس خواهد بود. در واقع مایلستون در پروژه‌ای که ایجاد شده و در همه پروژه‌هایی که ریشه مشترک دارند بکار می‌رود. مانند مورد قبلی برای فعال‌سازی این گزینه کاربر باید دسترسی مدیریت مایلستون‌ها را برای پروژه پدر داشته باشد.

با همه پروژه‌ها: میان همه‌ی پروژه‌هایی که تا کنون در نرم افزار ایجاد شده‌اند، به اشتراک گذاشته شود. این گزینه فقط برای راهبران نرم افزار قابل دسترسی است. برای انتخاب این گزینه باید بسیار احتیاط کنید.

"ایجاد

ویرایش مایلستون

لیستی از مایلستون‌هایی که تا کنون ایجاد نموده‌اید در صفحه‌ی مایلستون‌ها که از مسیر زیر می‌توانید به آن دسترسی داشته باشید قابل مشاهده است:

  • صفحه‌ی پروژه‌ی موردنظر- تب تنظیمات- تب مایلستون‌ها

با کلیک راست بر روی سطر هر یک از مایلستون‌ها منویی برای شما باز می‌گردد که می‌توانید دکمه‌ی ویرایش را از این منو انتخاب نمایید، همچنین از طریق مداد ویرایشگر نیز صفحه‌ی ایجاد مایلستون جهت ویرایش فیلدها برای شما قابل نمایش است. در این صفحه می‌توانید هر یک از فیلدها را ویرایش و سپس تغییرات را ذخیره کنید.

"ویرایش

حذف مایلستون

لیستی از مایلستون‌هایی که تا کنون ایجاد نموده‌اید در صفحه‌ی مایلستون‌ها که از مسیر زیر می‌توانید به آن دسترسی داشته باشید قابل مشاهده است:

  • صفحه‌ی پروژه‌ی موردنظر- تب تنظیمات- تب مایلستون‌ها

با کلیک راست بر روی سطر هر یک از مایلستون‌ها منویی برای شما باز می‌گردد که می‌توانید دکمه‌ی حذف را از این منو انتخاب و مایلستون موردنظر را حذف نمایید.

"حذف

مختومه کردن مایلستون‌های تکمیل شده

در سمت چپ صفحه‌ی مایلستون‌ها دکمه‌ی مختومه کردن مایلستون‌های تکمیل شده وجود دارد که در صورتی که مایلستونی تاریخ سررسید آن گذشته باشد و هیچ کاری با وضعیت باز در مایلستون وجود نداشته باشد، این مایلستون تکمیل شده در نظر گرفته می‌شود اما هنوز مختومه نشده است، بنابراین با کلیک کردن بر روی دکمه‌ی مختومه کردن مایلستون‌های تکمیل شده، چنین مایلستون‌هایی را می‌توانید مختومه می‌کنید.

"مختومه

مطالب مرتبط