برنامه ریزی ظرفیت گروه

یکی از قابلیت‌های کارآمد در نرم افزار سمین امکان برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت گروه منابع موجود و یا منابع خارجی جهت مدیریت منابع و مانیتور کردن آنها می‌باشد. با استفاده از این قابلیت می‌توانید میزان بار کاری آینده برای گروه‌های کاری مختلف (داخلی و خارجی) را برنامه‌ریزی و مشاهده نمایید.

چنانچه بخواهید به عنوان مثال از ظرفیت یک منبع خارجی مانند دستگاهی خاص یا تعدادی از مشتریان خارجی بدون دسترسی کاربری به نرم افزار برای اجرای بخشی از کارهای پروژه استفاده نمایید، ابتدا می‌بایست از مسیر زیر یک گروه ایجاد نمایید.

  • منوی مدیریت سامانه- دکمه‌ی گروه‌ها- دکمه‌ی گروه جدید
ایجاد گروه جدید در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

ایجاد گروه جدید در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

در صورتیکه بخواهید یک ابزار فنی در قالب گروه ایجاد نمایید می‌بایست نام ابزار موردنظر را به عنوان نام گروه ثبت نمایید و هیچ کاربری را به گروه موردنظر اضافه ننمایید.

تنظیمات اعضای گروه جدید در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات اعضای گروه جدید در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

پس از ایجاد گروه می‌بایست از مسیر زیر گزینه‌ی نمایش گروه را در مدیریت منابع فعال نمایید.

  • منوی بیشتر- دکمه‌ی مدیریت منابع- دکمه‌ی تنظیمات (آیکون چرخ دنده)- فعال نمودن گزینه‌ی نمایش گروه
مسیر انجام تنظیمات کلی بر روی ماژول مدیریت منابع

مسیر انجام تنظیمات کلی بر روی ماژول مدیریت منابع

تنظیمات کلی بر روی ماژول مدیریت منابع در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات کلی بر روی ماژول مدیریت منابع در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

همچنین در این صفحه می‌توانید برای جلوگیری از افزایش حجم کاری روی یک منبع، محدودیت‌های زمان کاری برای منبع موردنظر تعیین نمایید.

تنظیمات ظرفیت گروه در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات ظرفیت گروه در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

پس از انجام تنظمیات از مسیر زیر می توانید گروه موردنظر را روی نمودار مدیریت منابع مشاهده نمایید.

نمایش گروه بر روی نوار زمان ماژول مدیریت منابع در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

نمایش گروه بر روی نوار زمان ماژول مدیریت منابع در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

همچنین با استفاده از امکان Drag کردن، کار یا کارهای موردنظر را می‌توانید به گروه ایجاد شده واگذار نمایید.

مطالب مرتبط