پایگاه دانش پروژه

منظور از پایگاه دانش در سطح پروژه، پست‌های دانشی است که بر روی پایگاه دانش پروژه ایجاد می‌شود و فقط اعضای پروژه به آنها دسترسی دارند (کاربر/ کاربران با نقش غیرعضو نیز به این پست‌های دانشی دسترسی دارند).

به منظور استفاده از پایگاه دانش در سطح پروژه، پس از اینکه ماژول پایگاه دانش را بر روی پروژه‌ی موردنظر فعال نمودید، با کلیک بر روی منوی پایگاه دانش، صفحه‌ی پایگاه دانش پروژه جهت ایجاد و مدیریت پست‌های دانشی پروژه در دسترس است.

فعالسازی ماژول پایگاه دانش بر روی پروژه در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

فعالسازی ماژول پایگاه دانش بر روی پروژه در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

پایگاه دانش پروژه در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

پایگاه دانش پروژه در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

در این صفحه لیست پست‌های دانشی ایجاد شده در پروژه در دسته بندی‌های مختلف، قابل نمایش است، در این صفحه قابلیت‌های زیر وجود دارد:

  • ایجاد دسته‌بندی برای پست‌های دانشی پروژه
  • مشاهده‌ی همه‌ی پست‌ها
  • ایجاد پست دانشی
  • انتقال مستقیم به صفحه‌ی پایگاه دانش عمومی

ایجاد دسته‌بندی پروژه‌ای جدید

در صورتی که بخواهید دسته‌بندی جدید برای پست‌های دانشی ایجاد شده در پروژه، ایجاد نمایید باید بر روی دکمه‌ی دسته‌ی پروژه‌ای جدید کلیک نمایید، با کلیک بر روی این دکمه صفحه‌ای نمایش داده می‌شود که دارای فیلدهای زیر است:

ایجاد دسته بندی برای پست های دانشی در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

ایجاد دسته بندی برای پست های دانشی در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

نام دسته: تعیین کننده‌ی عنوانی است که می‌خواهید برای دسته‌بندی جدید ثبت نمایید.

دسته‌ی پدر:  با استفاده از این فیلد می‌توانید تعیین نمایید که دسته‌بندی جدید زیرمجموعه‌ی کدامیک از دسته‌بندی‌های موجود در پروژه قرار گیرد.

توضیحات: از طریق این فیلد توضیحات پیرامون دسته‌بندی جدید ثبت نمایید.

مشاهده‌ی همه‌ی پست‌های دانشی

در صورتیکه بخواهید لیست تمامی پست‌های دانشی یک پروژه را مشاهده نمایید می‌بایست بر روی دکمه‌ی همه‌ی پست‌ها کلیک نمایید. در این صفحه نیز می‌توانید با استفاده از ویژگی فیلتر نمودن، گزارش‌های دلخواهتان را از فهرست پست‌های دانشی براساس شاخص‌های مختلف، ایجاد نمایید.

فهرست تمامی پست های دانشی ایجاد شده بر روی پروژه یا در واحد سازمانی در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

فهرست تمامی پست های دانشی ایجاد شده بر روی پروژه یا در واحد سازمانی در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

ایجاد پست دانشی

این بخش به صورت کامل در پست مدیریت پایگاه دانش توضیح داده شده است.

انتقال مستقیم به صفحه‌ی پایگاه دانش عمومی

در صورتیکه بخواهید مستقیما از پایگاه دانش پروژه به پایگاه دانش عمومی دسترسی پیدا کنید از طریق دکمه‌ی بازگشت نمای کلی می‌توانید به پایگاه دانش عمومی دسترسی داشته باشید.

دستیابی به پایگاه دانش عمومی از طریق پایگاه دانش پروژه در نرم افزار سمین

دستیابی به پایگاه دانش عمومی از طریق پایگاه دانش پروژه در نرم افزار سمین

پایگاه دانش عمومی در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

پایگاه دانش عمومی در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

مطالب مرتبط