تنظیمات ماژول بازاریابی در پروژه

برای مدیریت موارد بازاریابی که می‌خواهید در پروژه موردنظرتان ایجاد نمایید، نیازمند تنظیمات ماژول بازاریابی هستید. تنظیمات ماژول بازاریابی برای هر پروژه را می‌توانید از مسیر زیر انجام دهید:

  • تب تنظیمات (پروژه موردنظر)- تب بازاریابی
تنظیمات پروژه برای موارد بازاریابی در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات پروژه برای موارد بازاریابی در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

با کلیک بر روی تب بازاریابی صفحه‌ای نمایش داده می‌شود که برخی نکات پیرامون این صفحه به شرح زیر است:

بخش میل باکس‌ها: در این بخش می‌توانید میل باکس‌هایی را که می‌خواهید برای پروژه‌های بازاریابی فعال باشند، ایجاد و تنظیم نمایید. در صورتی که یک ایمیل به میل باکس تنظیم شده برای پروژه‌های بازاریابی ارسال شده باشد، سیستم آن را به عنوان یک مورد جدید بازاریابی پردازش و ثبت خواهد کرد.

بخش الگوی ایمیل: در این بخش الگوهای ایمیل موردنظرتان را می‌توانید ایجاد و تنظیم نمایید.

تخصیص موارد جدید به: از طریق این فیلد می‌توانید تعیین نمایید که موارد جدید بازاریابی که در نرم افزار ایجاد می‌شوند به کدامیک از کاربران واگذار شوند.

استفاده از آیتم‌های بازاریابی: با فعال نمودن این گزینه، امکان استفاده از آیتم‌های بازاریابی (جزئیات خدمات قابل ارائه به هر مشتری) در موارد بازاریابی فراهم خواهد بود.

نمایش همه‌ی موارد بازاریابی از تمام زیرپروژه‌ها: با فعال نمودن این گزینه، تمامی موارد بازاریابی ایجاد شده در تمامی زیرپروژه‌های یک پروژه بازاریابی نیز قابل نمایش خواهند بود.

نمایش فعالیت‌های فروش در موارد بازاریابی: با فعال نمودن این گزینه، تمامی فعالیت‌های تنظیم شده برای موارد فروش،برای موارد بازاریابی نیز نمایش داده خواهد شد.

نمایش توضیح آیتم مورد بازاریابی با فعال نمودن این گزینه، توضیحات ثبت شده برای هر آیتم بازاریابی در هر مورد بازاریابی، نمایش داده خواهد شد.

دسترسی‌های بازاریابی

جهت تنظیم دسترسی‌های مربوط به ماژول بازاریابی مسیر زیر وجود دارد:

  • منوی مدیریت سامانه- دکمه ی نقش‌ها و دسترسی ها- بخش بازاریابی
تنظیمات دسترسی به ماژول بازاریابی در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات دسترسی به ماژول بازاریابی در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

مطالب مرتبط