حذف الگو پروژه

در صورتی که بخواهید یک الگو پروژه را حذف کنید، از مسیر زیر می‌توانید این کار را انجام دهید.

  •  مدیریت سامانه > الگوهای پروژه‌ها > الگوی موردنظر > گزینه‌های دیگر (علامت چرخ دنده) > حذف الگو
الگوهای پروژه های ایجاد شده در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

الگوهای پروژه‌های ایجاد شده در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

حذف الگوی پروژه ی ایجاد شده در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

حذف الگوی پروژه‌ی ایجاد شده در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

در این مسیر لیست تمامی الگو پروژه هایی که تا کنون در نرم افزار ایجاد شده‌است، قابل نمایش است. می‌توانید پروژه‌ موردنظر را انتخاب و از طریق کلیک راست یا آیکون گزینه‌های دیگر (علامت چرخ دنده) از منوی باز شده دکمه‌‌ی حذف الگو را انتخاب کنید.

مطالب مرتبط