ارتباط بین ماژول مدیریت منابع و ماژول حضور و غیاب

روزهایی که یک کاربر در سازمان حضور ندارد (به دلایلی مانند بیماری، تعطیلات و مواردی از این قبیل) روی نوار زمان مدیریت منابع با نماد N نمایش داده می‌شوند. این امر از تخصیص کار به کاربر موردنظر در روزهایی که در سازمان حضور ندارد، جلوگیری می‌کند.

به منظور تنظیم روزهای غیرکاری یا تعطیل برای کاربر موردنظر مسیر زیر در دسترس است:

منوی بیشتر- دکمه‌ی حضور و غیاب- دکمه‌ی تقویم کاری- دکمه‌ی برنامه‌ریزی- فیلد تنظیم روزهای تعطیل (فعالیت :روز تعطیل)

همچنین ممکن است برخی روزهای تعطیل توسط راهبر سامانه و به صورت تعطیل عمومی باشد که قابل نمایش بر روی تقویم روزهای کاری و نمودار مدیریت منابع است.

نمای حضور و غیاب بر روی تقویم کاری کاربر در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

نمای حضور و غیاب بر روی تقویم کاری کاربر در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

نمایش روزهای غیرکاری کاربر بر روی نمودار مدیریت منابع در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

نمایش روزهای غیرکاری کاربر بر روی نمودار مدیریت منابع در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

مطالب مرتبط