تنظیمات نمایش گانت چارت در صفحه‌ی شخصی

در صورتی که بخواهید گانت چارت در صفحه‌ی شخصی برای شما نمایش داده شود از مسیر زیر می‌توانید آنرا فعال نمایید:

  • دکمه‌ی سفارشی کردن صفحه ( صفحه‌ای که می‌خواهید گانت چارت در آن نمایش داده شود)- فیلد انتخاب ماژول- انتخاب ماژول ‌گانت چارت- دکمه‌ی ذخیره و بازگشت

نمونه‌ی صفحه‌ی کاربر در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمیننمونه‌ی صفحه‌ی کاربر در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

سفارشی سازی صفحه کاربر جهت نمایش گانت چارت در نرم افزار سمین

سفارشی سازی صفحه کاربر جهت نمایش گانت چارت در نرم افزار سمین

با انتخاب ماژول گانت چارت صفحه‌ای نمایش داده می‌شود که به شما امکان سفارشی‌سازی را جهت نحوه‌ی نمایش گانت چارت موردنظر می‌دهد.

مطالب مرتبط