اعضا پروژه

از طریق تب اعضا می‌توانید افراد را به پروژه اضافه یا از پروژه حذف نمایید. همچنین می‌توانید فهرست اعضای فعلی پروژه را مشاهده نمایید. در واقع این صفحه جایی است که شما می‌توانید اعضای پروژه را مدیریت کنید (برای دسترسی به این تب، کاربر باید دسترسی مدیریت کاربران را داشته باشد). ازمسیر زیر می‌توانید تب اعضا را مشاهده نمایید.

  • صفحه‌ی پروژه- تب تنظیمات – تب اعضا
تب اعضای پروژه در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تب اعضای پروژه در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

اضافه نمودن عضو جدید به پروژه

در گوشه‌ی سمت چپ صفحه، دکمه‌ی سبز رنگ عضو جدید وجود دارد. با فشردن این دکمه صفحه‌ای شامل گروه‌ها، کاربران و نقش‌ها برای شما نمایش داده می‌شود که از طریق این صفحه می‌توانید اعضای پروژه را با نقش‌های مورد نظر انتخاب و به پروژه اضافه نمایید.

گروه‌: مجموعه‌ای از کاربران که یک گروه را تشکیل می‌دهند.

کاربر: هر فردی که به عنوان یک عضو پروژه می‌باشد.

نقش‌: مجموعه‌ای از وظایف و دسترسی‌هایی است که در قالب نقش یا شغل در پروژه تعریف می‌گردد.

هر کاربر یا گروه با یک یا چند نقش می‌تواند عضو پروژه گردد.

تنظیمات اعضای پروژه در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات اعضای پروژه در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

البته لازم به ذکر است فهرست کاربرانی که در صفحه‌ی عضو جدید نمایش داده می‌شود فقط شامل کاربرانی است که تا به حال عضو پروژه نبوده‌اند.

برای تخصیص نقش جدید یا تغییر نقش برای کاربری که در حال حاضر عضو پروژه می‌باشد، می‌بایست بر روی دکمه‌ی ویرایش (علامت مداد) در سطر اعضا کلیک نمایید و از لیست نقش‌های قابل مشاهده نقش یا نقش‌های موردنظر را برای کاربر انتخاب و نهایتا بر روی دکمه‌ی ذخیره کلیک نمایید.

حذف عضو از پروژه

در صورتی که بخواهید عضو یا اعضایی از پروژه را حذف نمایید، می‌بایست از طریق تب اعضا و لیست اعضایی که در این تب برای شما قابل مشاهده است، در سطر مربوط به هر یک از اعضای پروژه که موردنظر است، بر روی دکمه‌ی حذف کلیک نمایید.

حذف اعضا از پروژه در نرم افزار سمین

حذف اعضا از پروژه در نرم افزار سمین

برخی نکاتی که بهتر است پیرامون تب اعضا و قابلیت های آن بدانید:

  • در صورتی که یک گروه را در یک پروژه عضو نمایید، تمامی اعضای آن گروه عضو آن پروژه می‌شوند.
  • اعضای گروه می‌توانند نقش‌هایی غیر از نقشی که در گروه دارند را نیز در پروژه داشته باشند.
  • اگر کاربری به یک گروه اضافه شود در واقع آن کاربر به تمامی پروژه‌هایی که آن گروه به عنوان بخشی از اعضای آن پروژه‌ها می‌باشد، اضافه شده‌است.
  • اگر کاربری از یک گروه حذف شود در واقع آن کاربر از تمامی پروژه هایی که آن گروه به عنوان بخشی از اعضای آن پروژه‌ها می‌باشد، حذف شده‌است.
مطالب مرتبط