گزارش مشکلات ایجاد شده بر روی گانت چارت

هنگامی که بر روی گانت چارت برخی تنظیمات یا تغییرات را انجام می‌دهید، ممکن است مشکلاتی رخ دهد که گزارش این مشکلات را می توانید از مسیر زیر مشاهده نمایید:

  • صفحه‌ی ‌پروژه- تب گانت چارت- دکمه‌ی مشکلات

"<yoastmark

رو به‌روی دکمه‌ی مشکلات عددی را مشاهده می‌نمایید که نشان‌دهنده تعداد مشکلاتی که تاکنون شناسایی شده‌اند، با کلیک بر روی دکمه‌ی مشکلات، لیست مشکلات شناسایی شده به صورت لینک‌هایی با عنوان کار موردنظر نمایش داده می‌شود. با کلیک بر روی هر یک از مشکلات، کار موردنظر بر روی گانت چارت به صورت هایلایت شده نمایش داده می‌شود.

گزارش مشکلات ایجاد شده بر روی گانت چارت در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

نمایش مشکلات ایجاد شده بر روی گانت چارت در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

مشکلاتی که ممکن است هنگام تنظیم نمودار گانت گزارش شود، می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

  • کار

در این حالت مشکلاتی که در ارتباط با تنظیمات کار  بر روی نمودار است، گزارش می‌شود. این موارد براساس نوع تنظیماتی که بر روی کار یا کارهای موردنظر صورت گرفته است، گزارش داده می‌شود. به عنوان مثال در صورتی که تاریخ سررسید کار بر روی نمودار با تاریخ سررسید تنظیم شده برای کار بر روی صفحه‌ی شناسنامه‌ی کار مطابقت نداشته باشد، این موضوع به عنوان یک مشکل گزارش می‌شود.

  • رابطه

در این حالت مواردی که نوع رابطه‌ی تعریف شده بین کارها را نقض کنند، به عنوان مشکلات تنظیمات روابط، گزارش داده می‌شوند. در صورتی که نوع رابطه‌ی تعریف شده بین کارها زمان‌های شروع و پایان کارها را نقض کند، به عنوان یکی از مشکلات گزارش خواهد شد.

"جزئیات

مطالب مرتبط