داده‌کاوان اندیشه برتر

برچسب: داشبورد BI

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Standard

نسل جدید مدیریت دانشجویی مبتنی‌بر فناوری اطلاعات و تحلیل داده

سامان‌دهی امور دانشجویی یکی از پرچالش‌ترین و پرحاشیه‌ترین حوزه‌های مدیریت دانشگاهی است. ماهیت پویای دانشجویان و گستردگی خدمات معطوف به آنها این حوزه صنفی را به‌شدت درگیر کرده است. از سوی دیگر، هزینه‌بر بودن خدمات برای دانشگاه‌ها، چالش مدیریت را در ذهن مدیران دانشجویی و صنفی بارز ساخته و سامان‌دهی این امر به یک دغدغه

Standard

هوش تجاری و مصورسازی داده ها

هوش تجاری (BI) و مصورسازی اطلاعات خدمات شرکت داده‌کاوان اندیشه برتر در حوزه هوش تجاری یا هوشمندی کسب و کار (Business Intelligence) پاسخی به نیاز گسترده سازمان‌های امروزی در مواجه با انبوه داده‌های ایشان است. ما با شناخت نیازمندی مشتریان و درک صحیح از پلتفرم‌های موجود در حوزه BI راهکارهای پایدار خویش را در طراحی

Standard

سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان

بسته جانبی سمین سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان بسته مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) یکی از بسته‌های تکمیل کننده هسته نرم افزار مدیریت کسب و کار سمین است. سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان با قابلیت مدیریت بازاریابی، میز امداد و مدیریت مخاطبان یک راه‌حل نرم‌افزاری در راستای کنترل مشتریان و پشتیبانی فروش است. Help Desk

Standard

سمین | نرم افزار مدیریت کسب و کار

سمین | نرم افزار آنلاین مدیریت پروژه و گردش کار نرم افزار مدیریت کسب و کار سمین در قالب یک نرم افزار مدیریت پروژه آنلاین همراه با مدیریت فرآیند کارها یک راهکار پویا و تحت وب برای مدیریت سازمان است. با به‌کارگیری سمین می‌توان فرآیندهای پروژه‌ای و غیر پروژه‌ای سازمان‌ها و شرکت‌ها را ساماندهی نمود.