داده‌کاوان اندیشه برتر

نمایشگاه‌های مجازی

نمایشگاه مجازی حاصل تلفیق گرافیک دو بعدی و مدل‌سازی سه بعدی در بستر وب است. این دستاورد موجب می‌شود که غرفه‌ها یا نمایشگاه‌های حقیقی یا فیزیکی در قالب محیط‌های سه بعدی آنلاین شبیه‌سازی شده و از طریق مرورگر وب یا اپلیکیشن موبایل قابل دسترسی باشد. داده‌کاوان این خدمت را در زمره خدمات واقعیت افزوده و واقعیت مجازی خویش طراحی و ارائه می‌کند.

نمایشگاه‌های مجازی

طرح هارمونی

طرح آرام

طرح آذر

طرح کارا

طرح آسا

طرح طراوت

طرح افق