داده‌کاوان اندیشه برتر

بسته جانبی سمین

سیستم مدیریت پروژه چابک

بسته مدیریت پروژه چابک مکمل هسته اصلی نرم افزار آنلاین مدیریت پروژه سمین است. این بسته ضمن پیاده‌سازی روش‌های اسکرام و کانبان با کمک ابزارهایی مثل بردهای چابک یا تعریف بک لاگ، استوری پوینت و اسپرینت کمک مهمی به مدیریت پروژه - به ویژه در پروژه های نرم افزاری و فناوری اطلاعات - می‌کند.

سیستم مدیریت پروژه چابک سیستم مدیریت پروژه چابک
روش اسکرام (Scrum)
Scrum Board

روش اسکرام (Scrum)

روش اسکرام به‌عنوان یکی از معروف‌ترین چارچوب‌های مدیریت پروژه چابک مطرح است. سیستم مدیریت پروژه چابک نرم افزار مدیریت پروژه سمین این روش را پیاده‌سازی کرده و ابزارهای عملی آن را به خوبی پوشش داده است. چارچوب اسکرام (Scrum) به‌صورت یکپارچه با هسته اصلی مدیریت پروژه نرم افزار سمین عمل می‌کند.

  • تعریف بک لاگ محصول (Product Backlog) براساس کارهای پروژه
  • ایجاد اسپرینت (Sprint) و بک لاگ اسپرینت پروژه
  • سفارشی‌سازی اسپرینت با تعریف دوره زمانی، مایلستون، ظرفیت و ...
  • ترسیم نمودار Burn Down براساس استوری پوینت یا زمان برآوردی
  • بهره‌مندی از برد اسکرام با قابلیت Drag & Drop و نمایش ردیف‌های سفارشی
روش کانبان (Kanban)
Kanban Board

روش کانبان (Kanban)

روش کانبان (Kanban) به‌عنوان یکی از شیوه‌های رایج در مدیریت چابک پذیرفته شده است. این روش در سیستم مدیریت پروژه چابک نرم افزار سمین پیاده‌سازی شده و با استفاده از بردهای تعاملی و آنلاین کانبان می‌توان پروژه را به‌روزرسانی نمود. این افزونه به‌طور یکپارچه با هسته اصلی مدیریت و کنترل پروژه سمین رفتار می‌کند.

  • ایجاد بک لاگ محصول براساس کارهای بکلاگ پروژه
  • نگاشت وضعیت های کارها به مرحله های کانبان
  • قابلیت استفاده از گردش کار پروژه در کانبان
  • ویرایش و به‌روزرسانی پروژه از  طریق برد کانبان با قابلیت Drag & Drop
  • مشاهده بردهای کانبان براساس فرآیند، کاربر، اولویت، مایلستون و موارد دیگر
اطلاعات بیشتر درباره سمین

اطلاعات بیشتر درباره سمین

اگر هنوز به اطلاعات بیشتری درباره سمین و سیستم مدیریت چابک نیاز دارید، می‌توانید به مرکز آموزش و راهنمایی داده‌کاوان مراجعه کنید یا از مشاوره کارشناسان پشتیبانی سمین با شماره تلفن ۸۸۹۲۲۹۲۶ استفاده کنید.

مرکز راهنمایی و پشتیبانی داده‌کاوان
اطلاعات بیشتر درباره سمین
اطلاعات بیشتر درباره سمین