داده‌کاوان اندیشه برتر

سامانه مدیریت خوابگاه

با استفاده از سامانه خوابگاه سماد، امکان مدیریت فضای خوابگاهی و تخصیص آن به دانشجویان ممکن خواهد شد. برنامه‌ریزی چینش دانشجویان، تعریف محدودیت‌ها و قوانین، قابلیت پیش‌ثبت‌نام، مدیریت انتظامات از جمله ویژگی‌های سامانه مدیریت امور خوابگاه‌ها است.

سامانه مدیریت خوابگاه

ویژگی‌ها و قابلیت‌ها

با استفاده از سامانه مدیریت امور خوابگاه‌ها، دانشگاه‌ها قادر خواهند بود فضاهای خوابگاهی خود و چینش دانشجویان را در این فضا‌ها مدیریت نمایند. همچنین دانشجویان قادر خواهند بود درخواست سکونت خود را برای ترم‌های مختلف به صورت الکترونیکی ثبت نموده و سابقه سکونت خود را مشاهده نمایند. انتظامات هر خوابگاه نیز علاوه بر مشاهده لیست بروز شده دانشجویان خوابگاه، می تواند مهمان‌های دانشجویان را نیز از طریق این سامانه مدیریت نماید.

  • تعریف اطلاعات پایه مربوط به خوابگاه های در سطوح خوابگاه، بلوک، طبقات ، اتاق
  • سطح بندی خوابگاه های تعریف شده در سامانه از لحاظ کیفیت
  • تعیین هزینه سکونت دانشجویان در تمامی خوابگاه ها با توجه به سطح کیفی و ظرفیت اتاق
  • تعریف فراخوان پیش ثبت نام با فیلتر و زمانبندی جهت نوبت دهی به ثبت نام گروه های مختلف دانشجویان
  • وضع ممنوعیت ثبت نام برای دانشجویان با شرایط مختلف( بومی ، سهمیه ، نوع ورودی و …)
  • پرداخت آنلاین هزینه سکونت از طریق درگاه بانکی
  • امکان اتصال به درگاه صندوق رفاه
  • انتخاب اتاق توسط دانشجویان به صورت گروهی و انفرادی
  • تسویه حساب با خوابگاه