داده‌کاوان اندیشه برتر

سامانه میز خدمت دانشگاهی

میز خدمت دانشجویی در قالب یکی از زیرسامانه‌های سامانه مدیریت امور دانشجویی (سماد) یک سازوکار آنلاین برای ارتباط مستقیم بین دانشجویان و معاونت دانشجویی / مدیریت امور دانشجویی دانشگاه ایجاد کرده و موجب می‌شود که درخواست‌های دانشجویان به طور مجازی و آنلاین ثبت و پردازش شود.

سامانه میز خدمت دانشگاهی

ویژگی‌ها و قابلیت‌ها

میز خدمت دانشجویی یک سامانه تحت وب و آنلاین است که به کمک آن می‌توان درخواست‌های دانشجویان را به‌طور مجازی ثبت و پیگیری کرد. دانشجویان از طریق این سامانه درخواست‌های خود را ثبت می‌کنند و سپس این درخواست، گردش کار متناسب را پیدا کرده و به مسئولین مربوطه در دانشگاه ارجاع می‌شود.

  • دسته‌بندی و تفکیک خدمات با در نظر گرفتن زیرگروه‌ها
  • تعریف واحدهای ارائه‌کننده خدمت
  • تخصیص کاربر مسئول به هر زیر گروه از خدمات
  • خودکارسازی گردش کار در مراحل مختلف درخواست
  • قابلیت مشاهده وضعیت
  • درخواست‌ها و روند پیگیری آنها با توجه به سطوح دسترسی
  • رابط کاربری ساده جهت پاسخگویی توسط کاربر مسئول
  • ارائه پیشخوان (داشبورد گرافیکی) با توجه به سطوح دسترسی
  • تهیه گزارش‌های منعطف و دلخواه از درخواست‌ها
  • اشتراک مستندات نظیر دستورالعمل یا رویه‌ها برای کاربران