داده‌کاوان اندیشه برتر

سامانه مدیریت تسهیلات رفاهی

سامانه تسهیلات رفاهی سماد با مکانیزه نمودن شیوه سنتی گردش درخواست‌های رفاهی دانشجویان، صرفه جویی قابل توجهی در زمان را به همراه تسهیل در عملیات آن به ارمغان می‌آورد. در این سامانه کلیه فراخوان‌های ثبت نامی ‌تسهیلات رفاهی به همراه کلیه شرایط، ضوابط و مدارک اخذ آنها به صورت مجازی تعریف و مدیریت می‌گردد.

سامانه مدیریت تسهیلات رفاهی

ویژگی‌ها و قابلیت‌ها

صندوق رفاه دانشجویان هر ترم تسهیلات رفاهی متنوعی را جهت استفاده دانشجویان ارائه می‌نماید که در حال حاضر جمع آوری درخواست‌های دانشجویان در اکثر دانشگاه‌ها به صورت دستی و سنتی می‌باشد. این شیوه علاوه بر اینکه مراجعات متعدد دانشجو را در پی دارد، کارمندان اداره رفاه هر دانشگاه را نیز با حجم کاری بالایی در آغاز هر ترم تحصیلی مواجه می‌نماید. سامانه تسهیلات رفاهی با مکانیزه نمودن شیوه سنتی این مشکلات را مرتفع نموده و باعث صرفه جویی زمان قابل توجهی برای دانشجویان، کارمندان و مسئولان می‌گردد. در این سامانه کلیه فراخوان‌های ثبت نامی ‌تسهیلات رفاهی به همراه کلیه شرایط، ضوابط و مدارک اخذ آنها به صورت الکترونیکی تعریف و مدیریت می‌گردد. همچنین دانشجویان می‌توانند به صورت الکترونیکی تسهیلاتی را که واجد شرایط دریافت آنها می‌باشند درخواست داده و کلیه اطلاعات و مدارک مورد نیاز آن را به صورت الکترونیکی بارگذاری نمایند.

 • تعریف و مدیریت انواع تسهیلات رفاهی
 • تعریف انواع شرایط و موارد دریافت برای هر نوع تسهیلات
 • تعریف انواع مدارک مورد نیاز برای هر نوع تسهیلات
 • تعیین فیلد‌های اطلاعاتی مورد نیاز و اجباری/ اختیاری، ویرایش پذیر/غیر ویرایش پذیر بودن آنها برای هر نوع تسهیلات
 • تعریف محدودیت‌های درخواست هر نوع تسهیلات
 • تعریف فراخوان‌های مختلف ثبت نام برای هر نوع تسهیلات
 • تعیین واجدین شرایط ثبت نام برای هر نوع تسهیلات
 • نمایش لیست فراخوان‌های مجاز و غیر مجاز ثبت نام به دانشجو به همراه دلایل آن
 • دریافت اطلاعات شخصی و تحصیلی از دانشجو در مراحل درخواست وام
 • دریافت شماره حساب بانکی از دانشجو در مراحل درخواست وام
 • دریافت اطلاعات همسر و فرزندان از دانشجو در مراحل درخواست وام
 • دریافت اطلاعات ضامن و سند تعهد از دانشجو در مراحل درخواست وام
 • اختصاص کد رهگیری به هر درخواست دانشجو پس از تائید نهایی