داده‌کاوان اندیشه برتر

سامانه کنترل تردد

ثبت تمامی ورود و خروج‌ها و گزارش‌گیری توسط سامانه کنترل تردد سماد ممکن می‌شود. از ویژگی‌های با اهمیت این سامانه، امکان تشخیص خودکار تاخیرها، محاسبه جریمه و ارسال پیامک به والدین است که در بستر انواع وضعیت‌های تردد و ساعات مجاز تعریف می‌گردد.

سامانه کنترل تردد

ویژگی‌ها و قابلیت‌ها

کنترل تردد دانشجویان یکی از دغدغه‌های مسئولین دانشگاه بوده که در حال حاضر در بسیاری از دانشگاه‌ها توسط انتظامات خوابگاه‌ها به روش‌های غیرسیستمی مدیریت می‌گردد. کارکرد سامانه کنترل تردد دانشگاهی به این شکل است که با نصب دستگاه ورود و خروج، دانشجویان ملزم می‌باشند هنگام ورود و خروج به مکان موردنظر (نظیر خوابگاه)، کارت خود را به دستگاه نزدیک نمایند؛ سامانه، وضعیت دانشجو را چک نموده و اطلاعات لازم از جمله عکس وی را روی مانیتور انتظامات نمایش می‌دهد. تمامی ‌ورودها و خروج‌ها در سیستم ثبت شده و قابل گزارش‌گیری توسط مسئولین مربوطه است. این سیستم از توانایی تشخیص تأخیر‌ها و ورود و خروج‌های غیر مجاز برخوردار بوده و می¬تواند آنها را به صورت پیامک برای والدین دانشجو ارسال نماید.

  • اتصال به سامانه خوابگاه ها و دریافت اطلاعات ساکنین خوابگاه ها به صورت روزانه
  • نرم افزار ویندوزی جهت اتصال به گیت های تردد
  • نمایش تصویر دانشجویان پس از کارت زدن بر روی گیت
  • عملکرد به صورت آنلاین و آفلاین
  • ارائه گزارشات تردد افراد در سامانه سماد
  • گزارش تخلفات تردد ( تاخیر و تعجیل)
  • حضور غیاب روزانه و ارسال پیامک به غایبین