سامان‌دهی امور دانشجویی یکی از پرچالش‌ترین و پرحاشیه‌ترین حوزه‌های مدیریت دانشگاهی است. ماهیت پویای دانشجویان و گستردگی خدمات معطوف به آنها این حوزه صنفی را به‌شدت درگیر کرده است. از سوی دیگر، هزینه‌بر بودن خدمات برای دانشگاه‌ها، چالش مدیریت را در ذهن مدیران دانشجویی و صنفی بارز ساخته و سامان‌دهی این امر به یک دغدغه جدی تبدیل شده است. داده‌کاوان اندیشه برتر از سال ۱۳۸۷ با درک این موضوع به طراحی سامانه مدیریت امور دانشجویی (سماد) پرداخت و امروز پس از نزدیک به یک دهه، دانشگاه‌های تراز اول کشور نظیر دانشگاه تهران، امیرکبیر، علم و صنعت ایران، شهید بهشتی، تبریز و … از جمله استفاده‌کنندگان این سامانه هستند. با پیاده‌سازی این فناوری، حجم وسیعی از هزینه‌های دولتی و دانشگاهی مدیریت شده و از اتلاف آن جلوگیری گشته است. افزون‌براین با به‌کارگیری ویژگی‌های مندرج در سماد، سازوکار مدیریت دانشجویی روال‌مند و نظام‌مند شده و از هیاهو و گسستگی رفتاری جلوگیری شده است.

دانشگاه تبریز با پیاده‌سازی زیرسامانه تغذیه سماد، نزدیک به ۱۰ درصد هزینه‌های مربوط به تغذیه دانشجویی را کاهش داده است. از طرف دیگر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر با کمک همین سامانه، مدیریت مطلوبی در کاهش اتلاف غذای دانشگاهی داشته و نزدیک به ۳۲ درصد از حجم رزروها را کاهش داده است به‌طوری که نزدیک به یک میلیاردتومان در سال صرفه‌جویی مالی صورت گرفته است.

گواهی صرفه‌جویی دانشگاه امیرکبیر مبتنی‌بر سامانه سماد

طی این سال‌ها توسعه سمین متوقف نشده بلکه با شتاب و براساس نیاز دانشگاه‌ها و نظرات آنها ادامه یافته است. دانشگاه‌های کشور بنا بر نیازهای خویش و آنچه در محیط پویای دانشجویی احساس می‌شود، درخواست‌های توسعه خویش را به داده‌کاوان ارسال کرده و این درخواست‌ها طی این سال‌ها منجر به توسعه پرشتاب سامانه مدیریت امور دانشجویی شده است. از این روی، این سامانه منطبق با نیازهای محیط واقعی دانشگاه‌ها و براساس تشخیص کارشناسان و مدیران دانشگاهی توسعه یافته و داده‌کاوان در این امر مشارکتی همیشگی داشته است.

از سوی دیگر، حجم گسترده‌ای از داده‌ها و اطلاعاتی که در این سامانه گردآوری می‌شوند، از دانشی نهفته خبر می‌دهند. داده‌کاوان با بهره‌گیری از یک تیم تخصصی داده‌کاوی و هوش محاسباتی که به‌طور ویژه بر روی سماد متمرکز هستند، شاخص‌های این سامانه را بررسی کرده و با توجه به داده‌های مندرج در سیستم، راهکارهای مناسبی را در زمینه کشف این دانش ارائه می‌کند. به‌این‌ترتیب، با کمک خدمت جدید داده‌کاوان در زمینه داده‌کاوی سماد، دانشگاه‌های کشور می‌توانند بیش از پیش در سامانه‌هایی نظیر تغذیه و خوابگاه به کسب مزیت بپردازند و تحلیل کسب کنند. در حقیقت باید تاکید نمود که سماد فقط یک محصول نیست، بلکه راهکار جامعی برای مدیریت دانشگاهی است. مکمل سماد، خدمات تحلیلی آن است که توسط داده‌کاوان عرضه می‌گردد.