داده‌کاوان اندیشه برتر

هوش تجاری (BI) و مصورسازی اطلاعات

خدمات شرکت داده‌کاوان اندیشه برتر در حوزه هوش تجاری یا هوشمندی کسب و کار (Business Intelligence) پاسخی به نیاز گسترده سازمان‌های امروزی در مواجه با انبوه داده‌های ایشان است. ما با شناخت نیازمندی مشتریان و درک صحیح از پلتفرم‌های موجود در حوزه BI راهکارهای پایدار خویش را در طراحی سکوی هوشمندی کسب و کار ارائه می‌دهیم.

هوش تجاری (BI) و مصورسازی اطلاعات
هوش تجاری (BI) و مصورسازی اطلاعات
هوش تجاری (BI) و مصورسازی اطلاعات
هوش تجاری (BI) و مصورسازی اطلاعات
هوش تجاری (BI) و مصورسازی اطلاعات
هوش تجاری (BI) و مصورسازی اطلاعات
هوش تجاری (BI) و مصورسازی اطلاعات
هوش تجاری (BI) و مصورسازی اطلاعات
هوش تجاری (BI) و مصورسازی اطلاعات


یکپارچه سازی داده‌ها

طراحی بستر گردآوری برخط داده‌ها و یکپارچگی پایگاه‌های مختلف

مصورسازی اطلاعات

بصری سازی آنلاین داده‌ها یا مصورسازی تحت وب اطلاعات

تجزیه و تحلیل آنلاین

کشف دانش مبتنی‌بر داده‌های بصری‌سازی شده و یکپارچه

تنوع در ابزارهای پیاده‌سازی

Power BI، Tableau، Qlik و نیز ابزارهای متنوع متن‌باز

امروزه با پیشرفت فناوری، سازمان‌ها به دنبال راهکارهایی هستند که بقای خویش را در عرصه کسب‌وکار تضمین کنند. سازمان‌ها می‌دانند که دیگر تداوم حیات فقط در رسیدن به وضعیت سوددهی مداوم نیست و باید به دنبال رقابت و ابزار آن باشند. همچنین می‌دانند که کلید موفقیت در عصر اطلاعات، اتخاذ تصمیماتی است که بدون تناقض، بهتر و سریع‌تر در رقابت پیش‌دستی کند. یک سازمان در طول حیاتش، داده ایجاد می‌کند. این داده‌ها معمولا پیرامون دارایی، بازاریابی، فروش، منابع انسانی، مدیریت ارتباط با مشتری و غیره دسته‌بندی‌ می‌شوند. این حقیقت سازمان‌ها را وادار به جستجوی ابزارهایی برای تسهیل فرایند کسب اثربخش داده‌ها، پردازش و تحلیل وسیع آنها کرده است تا براساس آن پایه ای را برای کشف دانش جدید بنا نهند.

برای سال‌های متمادی از سیستم‌های اطلاعات مدیریت سنتی مانند MIS, DSS, ES, EIS استفاده شده است اما این سیستم ها قادر به ایجاد یکپارچگی میان داده‌های پراکنده و ناهمگن نبودند و توان بالایی در شناسایی مناسب وابستگی‌های موجود میان داده‌ها – به‌ویژه داده‌های جدید – نداشته‌اند. سازمان‌ها برای آنکه قادر به واکنش سریع در برابر تغییرات بازار باشند، نیاز به سیستم‌های اطلاعات مدیریتی دارند که بتوانند از سازمان و محیط آن، تحلیل‌های علت و معلولی مختلفی استخراج نماید. بنابراین سازمان‌ها برای حفظ تداوم خویش، همزمان با پیشرفت فناوری، باید تسلط بر فناوری‌های جدیدی مانند هوش تجاری را در کسب وکارها، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تلقی کنند. سیستم‌های هوش تجاری یا هوشمندی کسب و کار (Business Intelligence) ابزاری را فراهم می‌کنند که بر اساس آن نیازهای اطلاعاتی سازمان به شکل مناسبی پاسخ داده شود.

شرکت داده‌کاوان اندیشه برتر در زمینه استقرار سیستم‌های هوش تجاری در ایران فعالیت دارد و با اتکا به تجارب و دانش فنی متخصصان خود آماده ارائه مشاوره به سازمان‌هایی با مقیاس‌های متوسط و بزرگ است.