نسخه ۹۹.۰۱

قابلیت‌ها

  • فیلد مدت زمان کار
  • ویژگی drill down روی روند

 

رفع خطا

  • رفع اشکال نمایش تاریخ شمسی
  • سازگاری تقویم جلسات با تاریخ شمسی

نسخه ۹۷.۰۱

قابلیت‌ها

  • تغییر فونت پیش‌فرض

 

رفع خطا