مدیریت اخبار پروژه و سازمان

یکی از ویژگی‌های مهمی که یک نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان، قابلیت اطلاع رسانی رویدادهای مهم پروژه و سازمان است. این قابلیت در نرم افزار سمین توسط ماژول اخبار پوشش داده می‌شود. به منظور ایجاد خبر در پروژه و یا سازمان و اطلاع رسانی آن به افراد ذیربط، ابتدا باید ماژول اخبار فعال شود. نحوه‌ی فعال‌سازی آن نیز به شرح زیر است:

  • صفحه‌ی پروژه/ اداره سازمان- منوی تنظیمات- منوی ماژول- فعا‌ل‌سازی ماژول اخبار
فعالسازی ماژول اخبار بر روی پروژه یا واحد در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

فعالسازی ماژول اخبار بر روی پروژه یا واحد در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

با افزودن ماژول اخبار، تب اخبار به لیست تب‌های قابل نمایش، افزوده می‌گردد. با کلیک بر روی تب اخبار، لیست خبرهایی که تاکنون ایجاد شده است مطابق تصویر زیر نمایش داده خواهد شد.

اخبار ایجاد شده بر روی پروژه یا واحد سازمان در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

اخبار ایجاد شده بر روی پروژه یا واحد سازمان در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

ایجاد خبر

در صفحه‌ی اخبار، با کلیک بر روی دکمه‌ی افزودن خبر، می‌توانید برای پروژه یا واحد موردنظر خبر ایجاد نمایید.

  • صفحه ی پروژه/ واحد سازمان- صفحه‌ی اخبار- دکمه‌ی افزودن خبر
ایجاد خبر بر روی پروژه یا واحد سازمان در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

ایجاد خبر بر روی پروژه یا واحد سازمان در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

با کلیک بر روی دکمه‌ی افزودن خبر، صفحه‌ای نمایش داده می‌شود که دارای فیلدهای زیر است:

عنوان: بیانگر عنوانی است که می خواهید برای خبر ثبت نمایید.

توضیحات: بیانگر جزئیاتی است که می خواهید پیرامون خبر و به مخاطبان ارائه نمایید.

چسبیدن به بالا: با فعالسازی این گزینه، خبری که در حال ایجاد آن هستید در صدر اخبار قرار خواهد گرفت.

با کیلک بر روی دکمه‌ی ذخیره، خبر به لیست خبرهای پروژه و یا واحد سازمانی افزوده می‌شود و اعضای پروژه و یا اعضای واحد سازمانی می‌توانند خبر را مشاهده نمایند.

دسترسی‌های ماژول اخبار

در این بخش می‌توانید تعیین نمایید که چه کاربرانی دسترسی مدیریت خبر، چه کاربرانی دسترسی دیدن خبر و چه کاربرانی هم دسترسی دیدن و هم نظر دادن بر روی خبر را داشته باشند.

  • منوی بیشتر- منوی مدیریت سامانه- دکمه‌ی نقش‌ها و دسترسی‌ها- انتخاب نقش موردنظر- فعالسازی دسترسی‌های موردنظر در بخش اخبار
مدیریت دسترسی به اخبار در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

مدیریت دسترسی به اخبار در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

پس از اینکه خبر ایجاد و برای اعضا قابل نمایش شد. هر یک از اعضای پروژه یا سازمان با کلیک بر روی لینک خبر به صفحه‌ای با قابلیت های زیر انتقال داده می‌شوند.

مدیریت اخبار در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

مدیریت اخبار در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

افزودن یادداشت: با کلیک بر روی این دکمه صفحه‌ی افزودن یادداشت نمایش داده خواهد شد که می‌توانید نظر خویش پیرامون خبر را ثبت و ذخیره نمایید.

رویت شده: با کلیک بر روی این دکمه، می‌توانید تعیین نمایید که تمایل دارید همه‌ی نظراتی که پیرامون خبر ثبت می‌شود، مشاهده نمایید.

ویرایش: با کلیک بر روی این دکمه، امکان ویرایش خبر فعال می‌شود (در صورتی که دسترسی مدیریت خبر برای کاربر نقش فعال شده باشد).

حذف: با کلیک بر روی این دکمه، امکان حذف خبر فعال می‌شود (در صورتی که دسترسی مدیریت خبر برای کاربر نقش فعال شده باشد).

برخی نکات:

  • در توضیحات خبرها می‌توانید از قالب‌بندی ویکی استفاده کنید، برای چک کردن اینکه آیا قالب‌بندی درست است یا خیر، می‌توانید از کلید پیش نمایش در پایین فرم استفاده کنید.
  • فیلد خلاصه، به عنوان توضیح خلاصه‌ای از اخبار به کار می‌رود. از آنجایی که خلاصه کوتاه‌تر است، از قالب ویکی پشتیبانی نمی‌کند. بنابراین خلاصه و عنوان خبر در صفحه آغازین سامانه نشان داده می‌شود.