تنظیمات ویکی

هنگامی که از لیست ماژول‌ها، ماژول ویکی را بر روی پروژه فعال نمایید، تب ویکی هم به لیست تب‌های پروژه و هم به لیست تب‌های زیر تب تنظیمات اضافه می‌شود.

فعالسازی ماژول ویکی بر روی پروژه در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

فعالسازی ماژول ویکی بر روی پروژه در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

ایجاد صفحه‌ی آغازین ویکی

از طریق این تب (تب ویکی زیر تب تنظیمات) می‌توانید نام یا عنوان برای ویکی که به صورت پیش فرض در صفحه‌ی ویکی پروژه نمایش داده می‌شود ثبت نمایید. پس از ثبت عنوان ویکی پیش فرض می‌توانید از طریق تب ویکی در منوی پروژه به صفحه‌ی ویکی رفته و آن را تکمیل و ایجاد نمایید. از مسیر زیر می‌توانید به تب ویکی دسترسی داشته‌باشید:

  • صفحه ی پروژه- تنظیمات- ویکی
  • صفحه ی پروژه- تب ویکی
ایجاد ویکی در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

ایجاد ویکی در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

حذف صفحه‌ی آغازین ویکی

در صورتی که بخواهید صفحه‌ی ویکی آغازین پروژه را حذف نمایید از طریق مسیر زیر می‌توانید این کار را انجام دهید.

  • صفحه‌ی پروژه- تب تنظیمات- تب ویکی- دکمه‌ی حذف

با حذف نام یا عنوان ویکی صفحه‌ی آغازین، علاوه بر حذف صفحه‌ی ویکی، تب ویکی از منوی پروژه نیز حذف می‌شود، توصیه می‌شود به جای این روش، ماژول ویکی را غیرفعال کنید.

حذف صفحه ی ویکی ایجاد شده در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

حذف صفحه ی ویکی ایجاد شده در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین