برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

فرآیندکاوی سازمانی در بستر نرم افزار مدیریت کسب و کار سمین

نیازهای نرم‌افزاری در سازمان‌های کوچک و بزرگ متفاوت است. اندازه سازمان، ماهیت سازمان و موضوعیت آن بر فرآیندها و گردش‌های کاری تأثیر می‌گذارد. زمانی‌که فرآیندهای یک سازمان وسیع شوند، استخراج گردش‌های کاری پیچیده شده و گاهی به یک موضوع طاقت‌فرسا تبدیل می‌گردد. ازاین‌روی در برخی از سازمان‌ها، پیاده‌سازی یک سامانه نرم‌افزاری صرفاً به معنای فروش نرم‌افزار یا لایسنس آن به سازمان موردنظر نیست بلکه پیاده‌سازی مذکور، ریشه در ماهیت فرآیندها و تشخیص نقش‌ها و گردش‌های کاری مرتبط دارد. این موضوعی است که اگر جدی گرفته نشود، به سختی بتوان ادعا کرد که یک نرم‌افزار سازمانی بتواند توفیقی در سازمان بیابد!

شرکت داده‌کاوان با ارائه نرم‌افزار تحت‌وب سمین، توانایی ویژه‌ای در ارائه راهکارهای مدیریت پروژه‌های سازمانی یافته است. سمین با توجه به مقیاس‌پذیری بالای خویش، توانایی دربرگرفتن تعداد نامحدودی کاربر سازمانی را دارد. این توانایی وقتی به عرصه ظهور می‌رسد که بتوان فرآیندها و گردش‌های کاری سازمان موردنظر را استخراج نمود.

حقیقت این است که ما از نرم‌افزار خود مطمئن هستیم، اما از توانایی سازمان‌ها برای بهره‌مندی از نرم‌افزار خیر! به همین جهت، در اغلب پروژه‌هایی که مبتنی‌بر مدیریت وظایف سازمانی است، داده‌کاوان در نقش مشاور و راهبر ظاهر می‌شود تا بتواند بر پیچیدگی فرآیندهای سازمان‌های مخاطب چیره شود. این رویه موجب شده است که برخی از سازمان‌ها و حتی ابَرسازمان‌های کشور بتوانند از راهکارهای سازمانی داده‌کاوان در مدیریت فرآیندها و گردش‌های کاری خود بهره‌مند گردند. در میان این سازمان‌ها، سهم قابل توجهی به سازمان‌های فرهنگی و اجتماعی اختصاص یافته است. پژوهشگاه میراث فرهنگی، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور و معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی از جمله سازمان‌هایی هستند که داده‌کاوان با آنها تعامل کرده است.

داده‌کاوان با درک فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی در بیش از ۳۰۰ واحد و مرکز دانشگاهی، توانست نسخه‌ای از سمین را متناسب با نیاز این دانشگاه سازگار کند تا به یک سامانه جامع مدیریت سازمان فرهنگی با قابلیت رصد و گزارش لحظه‌ای در سراسر کشور تبدیل گردد. از سوی دیگر، در پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور، سمین داده‌کاوان با تغییراتی به‌عنوان یک سامانه مدیریت پروژه‌ها به کار گرفته شده است و فرآیندهای علمی پژوهشی این سازمان فرهنگی در قالب تعامل با داده‌کاوان به بار نشسته است. همچنین، در قراردادی که اخیراً بین شرکت داده‌کاوان و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه قم منعقد شده است، پیاده‌سازی سامانه سمین با درک فرآیندهای این مرکز و گردش‌های پیچیده سازمانی آن در سراسر کشور، در مرحله پایلوت پیاده‌سازی شده است.

ما علاوه بر کیفیت و قدرت سامانه‌های داده‌کاوان، بر درک خویش از پیاده‌سازی در سازمان‌ها می‌بالیم؛ درکی که طی یک دهه فعالیت شکل گرفته است و به منزله دانشی فراتر از دانش مرسوم فناوری اطلاعات است. اما دانش ما فقط تجربی نیست! داده‌کاوان به دنبال آن است که با رویکردهای نوین فرآیندکاوی سازمانی مبتنی‌بر هوش محاسباتی و یادگیری ماشین بتواند تحول جدیدی از کشف دانش فرآیندی در سازمان‌ها فراهم آورد.