آنالیز ارزش کسب شده در پروژه

اصطلاح مهمی که در زمینه مدیریت ارزش کسب شده (EVM) استفاده می‌شود، تجزیه و تحلیل ارزش کسب شده (EVA) است. تجزیه و تحلیل ارزش کسب شده روشی است که به مدیر پروژه اجازه می‌دهد تا میزان کار انجام شده در پروژه را فراتر از بررسی‌های اولیه هزینه و زمان‌بندی پروژ‌ها اندازه‌گیری کند. تجزیه و تحلیل …

ادامه مطلب