چگونگی مدیریت تیم هیبریدی

در زمان شروع ویروس کرونا، و با پیدایش تیم هیبریدی که در آن برخی از کارمندان در یک دفتر مستقر هستند و برخی دیگر کار خود را از راه دور انجام می‌دهند، چالش‌های بسیاری را برای مدیران ایجاد کرده است. شما باید شیوه‌هایی را به کار ببرید تا کارمندانی که در دفتر کار می‌کنند با …

ادامه مطلب

چگونگی پیاده‌سازی یک تیم ترکیبی DevOps در مدیریت پروژه

DevOps قابلیت‌های بسیاری برای افزایش همکاری و کار گروهی در تیم پروژه دارد. برای پیاده‌سازی DevOps در تیم پروژه توجه به نکاتی همچون تشکیل تیم‌های جند وظیفه‌ای، تعیین نقش‌ها و سلسه مراتب، ایجاد همکاری و ارتباطات موثر، پیگیری پیشرفت کارها و … حائز اهمیت بسیار است.

ادامه مطلب