سه روش متفاوت برای مدیریت وظایف

برای ارائه موفقیت آمیز یک پروژه نباید از مدیریت وظیفه غافل شوید. انتخاب بهترین نوع اعم از روش دستی، الکترونیکی و یا آنلاین به عهده شماست.حقیقت این است که اگر وظایف خود را به هیچ روشی مدیریت نمی‌کنید، برای انجام به موقع کارها با یک سربالایی پر شیب روبه‌رو خواهید بود.

ادامه مطلب

مدیریت وظایف و ضرورت آن

مدیریت وظایف فرآیند برنامه‌ریزی، کنترل، پیگیری و گزارش‌دهی یک کار با در نظر گرفتن تمام جزئیات مربوط به آن است و می‌تواند به دستیابی افراد به هدف‌ها یا تعامل بهتر اعضای تیم در دستیابی به مجموعه‌ای از اهداف کمک کند.

ادامه مطلب