مدیریت وظایف و ضرورت آن

ضرورت وجود مدیریت وظایف در کسب‌وکارهای امروزی یک امر بدیهی است و هیچ‌کس جز بازنده‌ها منکر آن نیست. هیچ شرکت و سازمانی را نمی‌توان پیدا کرد که بدون مدیریت وظایف به موفقیت روزافزون دست یابد.

وقتی از مدیریت وظایف صحبت می‌کنیم در واقع صحبت از فرآیند برنامه‌ریزی، کنترل، پیگیری و گزارش‌دهی یک کار با در نظر گرفتن تمام جزئیات مربوط به آن است. این موضوع آنقدرها که فکر می‌کنید پیچیده نیست، بلکه یک روش کارآمد برای برنامه‌ریزی کارها از لحظه شروع تا تکمیل آن است.

ادامه مطلب