چگونه سرعت رسیدن به نتایج مدیریت دانش را افزایش دهیم

مدیریت دانش (Knowledge Management) به فرایند خلق، گردآوری، ذخیره، بازیابی، تسهیم و به کارگیری دانش و اطلاعات در یک سازمان گفته می‌شود. نرم افزار مدیریت دانش برای پوشش این نیاز بوجود آمده است. برای  با توجه به اینکه اطلاعات در عصر حاضر نقش بسیار بالایی دارد، اهمیت این حوزه از مدیریت، روشن و بدیهی است. …

ادامه مطلب