RPA : اتوماسیون فرآیند رباتیک

اتوماسیون فرآیند رباتیک (Robotic Process Automation) یک فناوری نوظهور است، که با استفاده از آن می‌توان به طور خودکار وظایف تکراری با حجم زیاد اما کم ارزش را به صورت خودکار انجام داد. هدف از RPA بهبود فرآیند‌های کسب‌وکار در سازمان‌ها می‌باشد.

ادامه مطلب