اتاق های جلسات

در نرم افزار سمین به شما این امکان داده می‌شود که اطلاعات مکان‌های برگزاری و اتاق های جلسات را با جزئیات در نرم افزار ثبت نمایید و از این طریق بتوانید از حداکثر ظرفیت اتاق‌های جلسات سازمانتان استفاده نمایید. برای این منظور، مسیر زیر جهت تعریف اتاق جلسات در نرم افزار در دسترس است:

  • منوی مدیریت سامانه- دکمه‌ی اتاق‌های جلسات- دکمه‌ی اتاق جدید
ایجاد اتاق جلسات در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

ایجاد اتاق جلسات در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

با کلیک بر روی دکمه‌ی اتاق جدید صفحه‌ای نمایش داده می‌شود که دارای فیلدهای زیر است:

نام: عنوانی که می‌خواهید برای اتاق جلسات ثبت نمایید.

ظرفیت: تعیین کننده‌ی تعداد نفراتی که می‌خواهید به عنوان حداکثر ظرفیت اتاق ثبت نمایید.

با کلیک بر روی دکمه‌ی ذخیره، اتاق جلسه‌ی جدید به لیست اتاق‌های جلسات اضافه خواهد شد.

تنظیمات ایجاد اتاق جلسات جدید در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات ایجاد اتاق جلسات جدید در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

هنگام ایجاد اتاق جلسه‌ی جدید، فهرست اتاق‌هایی که تا کنون در نرم افزار ایجاد شده‌اند به عنوان مکان برگزاری جلسه قابل نمایش و انتخاب می‌باشد.

فهرست اتاق های جلسات ایجاد شده در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

فهرست اتاق های جلسات ایجاد شده در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

اتاق های جلسات ایجاد شده و در دسترس در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

اتاق های جلسات ایجاد شده و در دسترس در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

در دسترس بودن اتاق جلسات

همچنین می‌بایست اطمینان حاصل نمایید که اتاق جلسه‌ی موردنظر در زمان منتخب شما، ظرفیت برگزاری جلسه را دارد (رزرو شده نباشد). برای بررسی در دسترس بودن اتاق جلسه علاوه بر امکان بررسی هنگام ایجاد جلسه‌ی جدید، مسیر زیر نیز وجود دارد:

  • منوی بیشتر- دکمه‌ی تقویم جلسات- دکمه‌ی در دسترس بودن اتاق
قابلیت در دسترس بودن اتاق در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

قابلیت در دسترس بودن اتاق در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

اتاق های جلسات در دسترس در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

اتاق های جلسات در دسترس در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

برخی نکات:

  • در نمای در دسترس بودن اتاق جلسات، امکان ایجاد جلسه‌ی جدید وجود دارد، اما در این نما نمی‌توانید جلسات را ویرایش یا حذف نمایید چنانچه بخواهید جلسه‌ای را ویرایش یا حذف کنید می‌بایست از مسیر زیر اینکار را انجام دهید:
  • منوی مدیریت سامانه- دکمه‌ی تقویم جلسات
  • با حذف یک اتاق جلسات، تمامی رزروهای صورت گرفته روی آن اتاق جلسات حذف خواهد شد.
برچسب‌ها:
مطالب مرتبط