برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

مقایسه متدولوژی اسکرام و کانبان – بخش اول

در این بخش قصد داریم به مقایسه متدولوژی های اسکرام و کانبان بپردازیم. با توجه به اینکه در پست‌های پیش، توضیحات مفصل درباره هر یک از این متدولوژی ها ارائه شده است، در این پست تنها به تفاوت‌های این دو روش اشاره می‌کنیم.

اسکرام و کانبان هر دو ابزارهای فرایندمحور هستند یعنی با مشخص کردن روش انجام کار، کمک می‌کنند کارآمدتر عمل نمایید. در این مطلب، ما برای شناخت و درک بهتر از عملکرد هریک از این متدولوژی ها، بدون آنکه قضاوت کنیم کدام روش بهتر است، به مقایسه آنها می‌پردازیم.

نمایی از برد اسکرام در نرم افزار مدیریت پروژه چابک سمین
برد اسکرام در نرم افزار مدیریت پروژه چابک سمین

اسکرام تجویزی تر از کانبان است

در روش اسکرام، شما با محدودیت‌های بیشتری روبرو می‌شوید و لازم است از قواعد بیشتری پیروی نمایید. بر این اساس، در اصطلاح اسکرام یک روش تجویزی است. برای مثال در متدولوژی اسکرام نقش‌ها و زمان‌بندی اجرای کارها ثابت و از پیش تعیین شده است.

در مقابل، متدولوژی کانبان را اصطلاحاً روش تطبیقی می‌دانند. چون قوانین و قواعد کمتری لازم است رعایت شود. برای مثال کانبان نسبت به زمان‌بندی منعطف است و نقش از پیش تعیین شده ندارد.

محدودیت تعداد کارهای در جریان (WIP) در هر مرحله از فرایند

در روش کانبان، تعداد کارهای در جریان در هر مرحله از فرآیند محدود است. کارها یک به یک و پس از پایان کار قبلی و آزاد شدن ظرفیت تیم اجرایی وارد فرایند می‌شوند. در صورتی‌که در متدولوژی اسکرام، محدودیت روی تعداد کارها وجود ندارد و کل کارهای تعریف شده در اسپرینت به صورت دسته‌ای وارد پروسه تولید می‌شوند و حجم کارهای در جریان از طریق زمان اجرای هر اسپرینت کنترل می‌شود.

ایجاد تغییرات در اسپرینت در حال اجرا

در روش اسکرام، در صورتی‌که نیاز به تغییری در ویژگی‌های محصول باشد، تغییرات در اسپرینت در حال اجرا ایجاد نمی‌شود. در این روش، نیاز به تغییر در بک لاگ محصول (Product Backlog) ثبت می‌شود تا در اسپرینت های آتی اعمال شود. در مقایسه با متدولوژی اسکرام،کانبان نسبت به تغییر برنامه منعطف است و با در نظر داشتن اولویت کارها، آن‌ها را اجرا می‌کند. به عبارتی، کار جدید، در صورتی‌که اولویت بالایی داشته باشد و ظرفیت کانبان خالی باشد، اجرا خواهد شد؛ در غیر این‌صورت، ورود کار جدید وابسته به خروج کار دیگر خواهد بود.

بازه‌های زمانی انجام کارها

طول بازه‌های زمانی تکرار شونده -اسپرینت- در اسکرام، بر خلاف کانبان ثابت است.

خلاصه مقایسه دو متدولوژی اسکرام و کانبان در جدول زیر آمده است:

اسکرام Scrum کانبان Kanban
بازه‌های زمانی انجام کارها -اسپرینت- ثابت و تکرار شونده است. بازه زمانی انجام کارها متغیر/ اختیاری است.
در هر اسپرینت کل کارها وارد پروسه تولید می‌شوند. کارها یک به یک وارد پروسه تولید می‌شود.
لازم است تیم‌های فراوظیفه‎ای تشکیل گردد. لازم است تیم‌های فراوظیفه‎ای تشکیل گردد.
تعداد کارهای در حال اجرا به صورت غیرمستقیم محدود شده است. تعداد کارهای در حال اجرا به صورت مستقیم محدود شده است.
سه نقش مشخص وجود دارد: صاحب محصول، تیم توسعه و مدیر اسکرام هیچ نقش مشخصی تعیین نشده است.
امکان افزودن کار جدید به اسپرینت در حال اجرا وجود ندارد. در صورت وجود ظرفیت خالی، در هر زمان امکان افزودن کار وجود دارد.
کار‌ها قبل از قرارگیری در اسپرینت باید به اندازه معینی شکسته شوند. مقدار مشخصی برای اندازه واحدهای کاری وجود ندارد.

در پست بعدی تفاوت این دو متدولوژی با مثال و به صورت تصویری ارائه می شود.